Pagina delen

Bespreking over het coalitieakkoord gemeente Zutphen 2022-2026 en de Voorjaarsnota 2022

Inhoud

Zie de bijlage voor het coalitieakkoord.

Zie agendapunt 8 op de raadsagenda van 1 juli 2022 voor de Voorjaarsnota 2022.

Behandeld in