Pagina delen

Benoeming Forumlid Niels Segaar voor Partij voor de Dieren

Het presidium stelt voor :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het Partij voor de Dieren de heer Niels Segaar.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van Partij voor de Dieren heeft aangegeven een aanvulling in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan een aanvulling van Forumleden bij Partij voor de Dieren.

Argumenten

Besluit nemen over ontslag en benoeming is vereist.
Op grond van artikel 1:4 van het Reglement van Orde raad Zutphen 2019 worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter.
De benoeming gebeurt door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, apparatuur en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Bijlagen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0111

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 18 november 2022 met nummerb e s l u i t :

1. Te benoemen als Forumlid voor de fractie van het Partij voor de Dieren de heer Niels Segaar.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH. Krans
BurgerbelangE Yildirim
PvdAH.A.A. Ritzema
D66P.F. Van der Hammen
VVDL. Werger
SPS.G.J.G. de Groen
Partij voor de Dieren
Kies Bewust LokaalA.W. Jansen
StadspartijJ.H. Weststrate
CDAC.M.R. Beute
ChristenUnieC.G.T Oldenhuis

Verslag van de vergadering

Zie het videoverslag van de vergadering.

Wethouder Wannet zegt toe:

  1. Wanneer het ten aanzien van (digitale) informatie beveiligingsnormen tot een zogenoemde aanwijzing van de rijksoverheid komt, de raad hierover te informeren met een inhoudelijk memo.

Wethouder Bloem zegt toe:

  1. Voorafgaand aan de raad van 12 december de plankaart in het raadsvoorstel 'Aanvragen krediet IJsselkade derde fase' te verhelderen en in overeenstemming te brengen met de tekst.

Wethouder Boswinkel zegt toe:

  1. Naar aanleiding van vragen bij het collegestuk 'Horeca-activiteiten Zweedsestraat 3b' de raad een voorstel te doen voor bespreking van de werkwijze van de gemeente met betrekking tot handhaving. Hierin wordt ook aandacht gegeven aan de prioriteiten van de gemeente op dit gebied. Het bestemmingsplan 'Thematische herziening Standplaatsen, Terrassen, Evenementen en Parkeren' wordt in dit kader opnieuw bezien.
  2. Naar aanleiding van een vraag bij het collegestuk 'Tijdelijke subsidieregeling eenmalige energetische woningverbetering voor eigenaar-bewoners in energiearmoede' terug te komen op de (onderbouwing van de) aangegeven beslistermijn van het college van 48 weken.

Advies

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend