Benoeming Forumleden Siemes, Jaspers en Marks

Onderwerp Benoeming Forumleden...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Benoeming Forumleden Siemes, Jaspers en Marks

Onderwerp Benoeming Forumleden Siemes, Jaspers en Marks
Programma01. Bestuur
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder J.A. Gerritsen
Inlichtingen bij G. Pletzers Griffie
587205
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het presidium stelt voor :

te benoemen als Forumlid voor De Lokale Partij:

1. de heer M.G.S Siemes, Achterhoven 64a, 7205 AW Zutphen

2. de heer M. Jaspers, Brugstraat 2, 7201 JK Zutphen

en te benoemen voor Burgerbelang Zutphen-Warnsveld:

de heer Marks, Rodetorenstraat 67b, 7201 DH Zutphen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van De Lokale Partij heeft aangegeven twee Forumleden voor benoeming te willen voordragen.

De fractievoorziter van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld heeft aangegeven een Forumlid te willen voordragen.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan Forumleden bij respectievelijk De Lokale Partij en Burgerbelang Zutphen-Warnsveld.

De wens is ontstaan door het vertrek van de heren Siemes en Jaspers als Forumlid bij Burgerbelang Zutphen-Warnsveld. De fractievoorzitter van De Lokale Partij heeft aangegeven dat beide genoemde personen nu beschikbaar zijn als Forumlid van De Lokale Partij.

Bij de fractie van Burgerbelang Zutphen-Warnsveld is een vacature ontstaan door het vertek van de heren Siemes en Jaspers. Deze vacature wordt nu ingevuld door de voordracht van de heer Marks.

Argumenten

De fractievoorzitters van respectievelijk De Lokale Partij en Burgerbelang Zutphen-Warnsveld hebben de voorgestelde benoemingen voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontslag gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0091

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 5 juni 2014 met nummer ;


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

te benoemen als Forumlid voor De Lokale Partij:

1. de heer M.G.S Siemes, Achterhoven 64a, 7205 AW Zutphen

2. de heer M. Jaspers, Brugstraat 2, 7201 JK Zutphen

en te benoemen voor Burgerbelang Zutphen-Warnsveld:

de heer T. Marks, Rodetorenstraat 67b, 7201 DH Zutphen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Raad 20 juni 2014 (15:00 - 17:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 20 juni 2014

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
20-06-2014Raad
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl