Pagina delen

Benoeming Forumleden F.J.G.M. Manders en M. Hissink en en ontslag Forumlid H.S. Beyhansoy

Het presidium stelt voor :

 1. te ontslaan als Forumlid voor de PvdA mevr. H.S. Beyhansoy, Het Zwanevlot 45, 7206CC, Zutphen;
 2. te benoemen als Forumlid voor de PvdA:
  • de heer F.G.J.M. Manders, Leeuwerikstraat 31, 7203JB, Zutphen;
  • de heer M. Hissink, Lammersstraat 13, 7204GK, Zutphen;

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De fractievoorzitter van de PvdA heeft aangegeven aanpassingen in de Forumleden door te willen voeren.

Beoogd effect

Voorzien in de behoefte aan twee Forumleden bij de PvdA die is ontstaan door de benoeming en toelating van dhr. F.J.M. Heitling tot raadslid op 2 december 2013 en het stoppen van mevr. H.S. Beyhansoy als Forumlid per 16 december 2013.

Argumenten

1.1 De fractievoorzitter van de PvdA heeft de voorgestelde benoemingen en het ontslag voorgedragen.
Op grond van artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde worden Forumleden voorgedragen door de fractievoorzitter. De benoemingen en het ontsleg gebeuren door de raad.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

De praktische afhandeling van toegangscodes, sleutels en pasjes wordt opgepakt door de griffie en het servicemeldpunt.

Stukken die ter inzage liggen

-

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0173

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 26 november 2013 met nummer


gelet op artikel 1:4 lid 1 van het Reglement van Orde;


b e s l u i t :

 1. te ontslaan als Forumlid voor de PvdA mevr. H.S. Beyhansoy, Het Zwanevlot 45, 7206CC, Zutphen;
 2. te benoemen als Forumlid voor de PvdA:
  • de heer F.G.J.M. Manders, Leeuwerikstraat 31, 7203JB, Zutphen;
  • de heer M. Hissink, Lammersstraat 13, 7204GK, Zutphen;

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 16 december 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 16-12-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend

Behandeld in