Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta

Onderwerp Bekrachtiging geheimhouding...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta

Onderwerp Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta
Programma01. Bestuur
ForumHamerstuk
Portefeuillehouder P.C.M. Withagen
Inlichtingen bij G. Winters Griffie
587202 g.winters@zutphen.nl
Soort bevoegdheidOverig
BeleidsvrijheidRuim
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De geheimhouding te bekrachtigen van het memo dat als bijlage is gevoegd bij de antwoordbrief op schriftelijke vragen in zake Delta met griffienummer 2013-V0031.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De SP en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over de Delta naar aanleiding van een radiouitzending van Argos op 15 juni 2013 en een artikel van de wethouder op 18 juni 2013 in de Stentor.

De gestelde schriftelijke vragen zijn per brief beantwoord en in die antwoordbrief wordt melding gemaakt dat een deel van de antwoorden uit privacy overwegingen in een afzonderlijke vertrouwelijke memo zijn beantwoord die voor de raad ter inzage ligt.

Beoogd effect

De vertrouwelijkheid van de informatie uit het memo waarborgen.
 

Argumenten

1.1 Het memo bevat informatie die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer raken.

De informatie uit het memo raakt de persoonlijke levenssfeer van de betreffende werknemer en daarom dient deze informatie vertrouwelijkte worden behandeld.
 

Bijlagen

 -

Stukken die ter inzage liggen

Het vertrouwelijke memo

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0128

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 augustus 2013 met nummer ;


gelet op artikel 25 lid 3 van de gemeentewet,


b e s l u i t :

De geheimhouding te bekrachtigen van het memo dat als bijlage is gevoegd bij de antwoordbrief op schriftelijke vragen in zake Delta met griffienummer 2013-V0031.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00)


Toelichting griffie:

Raadsadviseur:

Datum: 09-09-2013
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Commissiekamer
Voorzitter: F. Hatzman
Griffier: G.J.J.M. Pletzers

Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00)


Datum: 09-09-2013
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: mr. G.A.J. Winters

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl