Pagina delen

Algemene beschouwingen 2017 van de fracties (geen mondelinge behandeling ter vergadering)

Inhoud

Algemene beschouwingen van de fracties worden dit jaar niet uitgesproken, maar alleen als document beschikbaar gesteld.

Afgesproken is dat het alle fracties vrij staat om al dan niet van deze mogelijkheid gebruik te maken.

De bij de griffie aangeleverde Algemene Beschouwingen staan hieronder weergegeven.

Behandeld in Raad 23 juni 2017 - Voorjaarsnota Naar boven

Datum 23-06-2017 Tijd 10:00 - 16:15
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Behandeld in