Pagina delen

Aanwijzing de heer F.H.T.M. Aerts tot interim raadsgriffier gemeente Zutphen

Abel van Dijken stelt voor :

Gelet op artikelen 107 en 107d van de Gemeentewet

De werkgeverscommissie stelt voor:

  1. Vanwege en bij afwezigheid van de huidige griffier, de heer A.V. Dewkalie, wegens verlof, de heer F.H.T.M. Aerts aan te wijzen als interim griffier van de gemeente Zutphen, met terugwerkende kracht tot 31 oktober 2022.

Inhoud

Vanwege privé omstandigheden is griffier A.V. (Amresh) Dewkalie naar verwachting enige tijd met verlof.

De Werkgeverscommissie stelt de raad daarom voor de heer F.H.T.M. (Frans) Aerts als interim griffier aan te wijzen, vanwege en bij afwezigheid van de huidige griffier.

De met deze aanwijzing gemoeide urenbesteding is 24 uur per week en de verwachte duur loopt tot 1 februari 2023, met de mogelijkheid te verlengen tot uiterlijk 1 mei 2023.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0099

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van Abel van Dijken van 28 oktober 2022 met nummer


Gelet op artikelen 107 en 107d van de Gemeentewet


b e s l u i t :

  1. Vanwege en bij afwezigheid van de huidige griffier, de heer A.V. Dewkalie, wegens verlof, de heer F.H.T.M. Aerts aan te wijzen als interim griffier van de gemeente Zutphen, met terugwerkende kracht tot 31 oktober 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen

Behandeld in