Verzoeken om inlichtingen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verzoeken om inlichtingen

Het college en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Wanneer een raadslid aanvullend daarop behoefte heeft aan informatie, kan hij schriftelijk een 'Verzoeken om inlichtingen' doen aan het college of de burgemeester.

Deze verzochte inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of de daarop volgende raadsvergadering gegeven, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.
De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt in de vergadering waarin de antwoorden worden gegeven.

Het overzicht van in een bepaald jaar gedane verzoeken om inlichtingen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Verzoeken om inlichtingen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Verzoeken om inlichtingen 2020

Datum
(nummer)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2020-I0001
(22-01-2020)
Verzoek om inlichtingen inzake GelreWerkt!
Verzoek om Inlichtingen ex art 336 RvO inzake GelreWerkt!
Y.J.A. ten Holder; G.H. Brunsveld; A. van Dijken; G.J.H. Pelgrim; A.W. Jansen; M.G.S. Siemes en D66; CDA; ChristenUnie; Stadspartij; BewustZW; Burgerbelang Beantwoord.
2020-01-27 beantwoording brief D66 e.a. inzake werving teamleider GelreWerkt

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Verzoeken om inlichtingen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl