Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Om te voorkomen dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.
Om te voorkomen dat toezeggingen erg lang op de toezeggingenlijst blijven staan worden ze alleen genoteerd wanneer duidelijk is hoe de toezegging concreet kan worden nagekomen.

Het nakomen van toezeggingen gebeurt door het antwoord op de gestelde vraag via een memo te beantwoorden of door de gevraagde informatie vergezeld van een memo met de reden van het toezenden te sturen aan het Forum.
De toegezonden memo's worden opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.

Openstaande toezeggingen Forum

Nr Onderwerp Afdoeningstermijn

19-08

Fraude in de zorg | 07-10-2019

De resultaten die de speciaal aangestelde handhavers boeken met betrekking tot het opsporen van zorgfraude, worden gedeeld met de raad.


Stand van zaken:

In behandeling.


april 2020

Maatschappelijke zaken

20-01

Stand van zaken toezegging 2018-07 | 13-01-2020

Binnen twee weken na vandaag (uiterlijk 27 januari 2020) wordt de stand van zaken in toezegging 2018-07 (Plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij') aangegeven.


Stand van zaken:

in behandeling


2 weken

Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren

20-02

Reserve onderhoud afgestoten panden | 13-01-2020

Bij behandeling in de raad van 27 januari 2020 van het voorstel 'Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020' zal via een memo dan wel mondeling antwoord worden gegeven op de vraag hoe verhouden afgestoten panden zich in relatie tot het onderhoud van die panden, meer specifiek Huis De Wildeman. Tevens wordt verzocht om een een lijst van panden die afgestoten worden. Ook wordt inzicht gegeven over het verloop van de reserve onderhoud na 2020.


Stand van zaken:

In afstemming met Laura Werger is op 15 januari 2020 ambtelijk de bevestiging gedaan dat de gestelde vragen mondeling beantwoord zullen worden tijdens de behandeling in de raad op 27 januari 2020 van het voorstel 'Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020'.


2 weken

Programma's Projecten Processen

20-03

Brieven meisjesvakschool | 13-01-2020

Bij de behandeling van de Motie Behoud voormalige Meisjesvakschool worden ook de brieven op de lijst ingekomen stukken van 27 januari 2020 rubriek A nummers 08 en 14 betrokken.


Stand van zaken:

in behandeling


1 maand

Grondzaken en Vastgoed

20-04

Forumspecial Wonen | 23-01-2020

In een memo een voorstel doen voor een manier en moment waarop de raad kan meedenken over de Prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2021.


Stand van zaken:

In behandeling.


februari 2020

Ruimte Economie en Duurzaamheid

20-05

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB | 17-02-2020

Navraag te doen bij de omgevingsdienst regio Nijmegen en/of provincie over eventuele verplaatsing van stank door verplaatsing van de GMB schoorsteen i.c.m. werking windmolens en hierover mondeling terug te koppelen in de raad bij de bespreking over dit onderwerp.


Stand van zaken:

In behandeling.


9 maart 2020

Ruimte Economie en Duurzaamheid

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Toezeggingen aan

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl