Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Technisch Blok

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
20-01

Technisch Blok 25 mei 2020 | 25-05-2020

Gevraagd wordt wat het verschil is tussen de gemeenschappelijke regeling Tribuut met de gemeenschappelijke regeling Basismobiliteit? Graag nadere informatie met de verschillen tussen beide, want ze vallen onder dezelfde CAO. Het College geeft aan dat het is een voorstel vanuit de gemeenschappelijke regeling Tribuut. Voor de raad van 8 juni 2020 zal hier een schriftelijke uitleg over komen.

Stand van zaken:
In behandeling.

2 weken

Control

20-02

Technisch Blok 25 mei 2020, lijst ingekomen stukken 8 juni 2020 rubriek A nr 1 | 25-05-2020

Rubriek C nummer 1, de brief over de brand in Het Kanon. College geeft aan dat er geen brief komt maar dat zij de schrijver uitgenodigd hebben voor een gesprek. Dan wil de raad een verslag van het gesprek. College geeft aan dat dat kan, maar dat is niet de insteek. College zegt toe de voortgang mede te delen bij de actieve informatievoorziening in de raad

Stand van zaken:
In behandeling.

1 maand

Ruimte Economie en Duurzaamheid

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?