Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Forum

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
19-08

Fraude in de zorg | 07-10-2019

De resultaten die de speciaal aangestelde handhavers boeken met betrekking tot het opsporen van zorgfraude, worden gedeeld met de raad.

Stand van zaken:
In behandeling.

april 2020

Maatschappelijke zaken

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?