Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.

Stand van zaken:
In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019.

december 2020 (was februari 2019, en verlengd tot december 2019)

Maatschappelijke zaken

2019-06

Vragenkwartiertje: Overzicht onderhoud van civiele kunstwerken | 08-04-2019

Wethouder De Jonge geeft aan een overzicht van het onderhoud van civiele kunstwerken (waaronder de Oude IJsselbrug) ter inzage te leggen voor het Forum.

Stand van zaken:
In behandeling.

november/december 2020(was juni 2019 verlengd naar juli 2020)

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2019-14

Jaarstukken 2018 | 08-07-2019

Wethouder Matser zegt toe in september met een procesvoorstel rond de verbeterpunten in de ‘Tabel Besluiten en Adviezen Financiële Informatievoorziening’ van de Auditcommissie te komen naar het Forum. Dit procesvoorstel wordt in het voortraject besproken met de Auditcommissie.

Stand van zaken:
In behandeling

september 2019

Control

2019-17

Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg | 16-12-2019

Via een memo de vraag beantwoorden of het mogelijk en verstandig is om in raadsvoorstellen voortaan niet alleen de investeringskosten op te nemen, maar gelijk ook de beheer- en onderhoudskosten.

Stand van zaken:
In behandeling.

maart 2020

Control

2020-01

Business case kwartiermaker Sport- en Accommodatiebedrijf | 11-05-2020

Na de oplevering van een business case door de kwartiermaker sport- en accommodatiebedrijf is de raad eerst aan zet om zich hierover uit te spreken.

Stand van zaken:
in behandeling

oktober 2020

Maatschappelijke zaken

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?