Pagina delen

Toezeggingen

In een vergadering kan niet iedere vraag direct worden beantwoord. Het college kan dan toezeggen het antwoord achteraf schriftelijk toe te sturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.
Toezeggingen worden alleen genoteerd als duidelijk is hoe deze concreet kunnen worden nagekomen.

Via memo's wordt de raad geïnformeerd over de afdoening van de toezegging. De ontvangen memo's komen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Toezeggingen aan ...
Nr Onderwerp Afdoeningstermijn
2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.

Stand van zaken:
In behandeling. // Over de voortgang is gerapporteerd in het memo 'Actualisering toezeggingenlijsten Forum en raad - april 2019' dat is opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum van 6 mei 2019. Afhandeling wordt verwacht in december 2020

december 2020 (was februari 2019, en verlengd tot december 2019)

Maatschappelijke zaken

2019-06

Vragenkwartiertje: Overzicht onderhoud van civiele kunstwerken | 08-04-2019

Wethouder De Jonge geeft aan een overzicht van het onderhoud van civiele kunstwerken (waaronder de Oude IJsselbrug) ter inzage te leggen voor het Forum.

Stand van zaken:
In behandeling. Afhandeling wordt verwacht in november/december 2020. 30 maart 2021: aangegeven is dat vanwege de werkdruk en na overleg met de portefeuillehouder in het portefeuillehoudersoverleg van 1 maart dat de toezegging in twee├źn wordt ingelost. Het eerste deel is een toelichting op groot onderhoud/vervanging van de aanbruggen van de Oude IJsselbrug en het tweede deel is het overzicht van het onderhoud van de overige civiele kunstwerken. Afhandeling wordt verwacht in april/mei 2021.

november/december 2020 (was juni 2019 verlengd naar juli 2020)

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

Er zijn geen openstaande toezeggingen voor dit overlegorgaan en jaar, of deze toezeggingen zijn niet openbaar.

Behandeld in

Ook interessant?