Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Om te voorkomen dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.
Om te voorkomen dat toezeggingen erg lang op de toezeggingenlijst blijven staan worden ze alleen genoteerd wanneer duidelijk is hoe de toezegging concreet kan worden nagekomen.

Het nakomen van toezeggingen gebeurt door het antwoord op de gestelde vraag via een memo te beantwoorden of door de gevraagde informatie vergezeld van een memo met de reden van het toezenden te sturen aan het Forum.
De toegezonden memo's worden opgenomen op de lijst van ter inzage liggende stukken voor het Forum.

Openstaande toezeggingen Raad

Nr Onderwerp Afdoeningstermijn

2017-16

Cultuurmakelaar en adviescommissie | 04-12-2017

College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.


Stand van zaken:

In behandeling.


medio 2019 (was november 2018 en daarvoor januari 2018)

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-01

Vragenkwartiertje: Kinderpardon | 15-01-2018

In een memo inzichtelijk maken of in Zutphen kinderen wonen die het risico lopen om te worden uitgezet en of het college voornemens is om in een dergelijk geval actie te ondernemen richting de Staatssecretaris.


Stand van zaken:

In behandeling.


januari 2019

Maatschappelijke zaken

2018-02

Memo met overzicht van acties en maatregelen in het kader van verbetering van 'control' | 15-06-2018

Memo opstellen voor het Forum met een overzicht van ondernomen en nog te ondernemen acties en maatregelen van het college om beter 'in control' te komen.


Stand van zaken:

In behandeling.


november 2018 (was september 2018)

Control

2018-03

Horecavisie Zutphen 2017-2022 - memo en initiatiefgroep | 24-09-2018

Een memo over de voortgang toesturen aan het Forum, zodat dit desgewenst kan worden geagendeerd. In het memo zal ook worden aangegeven of de inspiratiegroep bereid is om de voortgang toe te komen lichten.


Stand van zaken:

In behandeling.


december 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-04

Horecavisie Zutphen 2017-2022 - precario | 24-09-2018

De vraag of precariorechten ook voor nieuwe exploitanten op de IJsselkade gaan gelden per memo beantwoorden.


Stand van zaken:

In behandeling.


oktober 2018

Ruimte Economie en Duurzaamheid

2018-05

Voortgangsrapportages Programmabegroting 2019 - 2022 Zutphen | 05-11-2018

In het komende jaar de raad driemaandelijks informeren over het al dan niet gerealiseerd (kunnen) worden van voorgenomen bezuinigingen, zodat de raad daar steeds een actueel beeld van heeft.


Stand van zaken:

In behandeling.


t/m december 2019

Control

2018-06

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld | 17-12-2018

In de prestatieafspraken met de bibliotheek opnemen dat de twee vestigingen (Zutphen en Warnsveld) open blijven en het Forum hierover per memo te rapporteren wanneer dit is gebeurd. Daarnaast zegt het college toe het bestuur van het Warnshuus maximaal een jaar over te nemen en soepel om te gaan met de ontstane situatie van de bibliotheek rondom de huur.


Stand van zaken:

In behandeling.


februari 2019

Maatschappelijke zaken

2018-07

Plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek 'Taken op afstand dichtbij' | 17-12-2018

Het rapport van de rekenkamercommissie “Taken op afstand dichtbij”. Het college zou voor december 2018 de raad een plan van aanpak voorleggen op welke wijze invulling en uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek. Het college zou hierop schriftelijk antwoorden.


Stand van zaken:

In behandeling.


januari 2019

Secretarisdirecteur en adjunct-directeuren

2019-01

Vragenkwartiertje: Inschrijving van 'spookburgers' | 28-01-2019

De raad via een memo informeren over hoe in Zutphen wordt omgegaan met (dakloze) personen die zijn uitgeschreven uit het GBA en zich tijdelijk willen inschrijven bij een ander t.b.v. het kunnen beschikken over een postadres.


Stand van zaken:

In behandeling.


maart 2019

Publiekzaken

2019-02

Actieve informatievoorziening: Herstel Noorderhaven | 11-03-2019

Wethouder Matser kondigt een binnen een maand te verschijnen memo aan, waarin de raad duidelijkheid wordt verschaft over de problemen met de Noorderhaven en aansprakelijkheid van de aannemer.


Stand van zaken:

In behandeling.


april 2019

Programma's Projecten Processen

2019-03

Vragenkwartiertje: Verwijderen vogelpoep op trap IJsselboulevard | 11-03-2019

Wethouder De Jonge laat nagaan of extra schoonmaakwerkzaamheden bij de trap op de IJsselboulevard nodig zijn en informeert de raad hier per memo over.


Stand van zaken:

In behandeling.


april 2019

Duurzame Inrichting Openbare Ruimte

2019-04

Memo stand van zaken Kermis: Optie markt meenemen in vergelijk | 11-03-2019

In het vergelijk van mogelijke toekomstige locaties voor de Kermis dat het college aan de raad stuurt, moet de huidige locatie op de markt ook zijn meegenomen.


Stand van zaken:

In behandeling.


mei 2019

Veiligheid

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Toezeggingen aan

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl