Toelichting status iconen

Presentatie |Presentaties zijn puur informatief bedoeld. Doorgaans wordt dan ook niet over standpunten gesproken en ook worden geen meningen gegeven.Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Toelichting status iconen

presentatie Presentatie | Presentaties zijn puur informatief bedoeld. Doorgaans wordt dan ook niet over standpunten gesproken en ook worden geen meningen gegeven. 
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering, maar bij presentaties ligt inspreken niet erg voor de hand*.
beeldvormend Beeldvormend | Deze vergaderingen zijn bedoeld om als raadsfracties informatie te kunnen verzamelen voor de latere oordeelsvorming en besluitvorming. Over het onderwerp is nog onvoldoende informatie beschikbaar om een mening te vormen. Voordat men onderling in discussie gaat is meer informatie van burgers en belanghebbenden gewenst. Burgers en belanghebbenden die zijn uitgenodigd of zichzelf hebben aangemeld kunnen in de vergadering gewoon aan de vergadertafel meepraten!
oordeelvormend Oordeelvormend | De in de raad vertegenwoordigde raadsfracties wisselen in deze soort vergaderingen hun voorlopige standpunten uit en proberen elkaar misschien ook te overtuigen. 
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering*.
informerend Informerend | Deze vergaderingen zijn niet zozeer een voorbereiding van raadsbesluiten, als wel een gelegenheid waarbij het college de raad informeert over een kwestie waarover het college al heeft besloten.
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering*.
adviserend Adviserend | Deze vergaderingen zijn niet zozeer een voorbereiding van raadsbesluiten, als wel een gelegenheid waarbij het college de raad om zijn mening vraagt over een kwestie waarover het college nog moet besluiten of een kwestie waarover het college met de raad wil overleggen.
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering*.
geen beleidsvrijheid Beleidsvrijheid | Geen
beperkte beleidsvrijheid Beleidsvrijheid | Beperkt
ruime beleidsvrijheid Beleidsvrijheid | Ruim
kaderstellend bevoegd Soort bevoegdheid | Kaderstellend
controlerend bevoegd Soort bevoegdheid | Controlerend
budgetrecht bevoegd Soort bevoegdheid | Budgetrecht
anders bevoegd Soort bevoegdheid | Overig

* Het spreekrecht kent enkele uitzonderingen!

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl