Pagina delen

Toelichting status iconen

  Presentatie | Presentaties zijn puur informatief bedoeld. Doorgaans wordt dan ook niet over standpunten gesproken en ook worden geen meningen gegeven. 
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering, maar bij presentaties ligt inspreken niet erg voor de hand*.

  Beeldvormend | Deze vergaderingen zijn bedoeld om als raadsfracties informatie te kunnen verzamelen voor de latere oordeelsvorming en besluitvorming. Over het onderwerp is nog onvoldoende informatie beschikbaar om een mening te vormen. Voordat men onderling in discussie gaat is meer informatie van burgers en belanghebbenden gewenst. Burgers en belanghebbenden die zijn uitgenodigd of zichzelf hebben aangemeld kunnen in de vergadering gewoon aan de vergadertafel meepraten!

  Oordeelvormend | De in de raad vertegenwoordigde raadsfracties wisselen in deze soort vergaderingen hun voorlopige standpunten uit en proberen elkaar misschien ook te overtuigen. 
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering*.

  Informerend | Deze vergaderingen zijn niet zozeer een voorbereiding van raadsbesluiten, als wel een gelegenheid waarbij het college de raad informeert over een kwestie waarover het college al heeft besloten.
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering*.

  Adviserend | Deze vergaderingen zijn niet zozeer een voorbereiding van raadsbesluiten, als wel een gelegenheid waarbij het college de raad om zijn mening vraagt over een kwestie waarover het college nog moet besluiten of een kwestie waarover het college met de raad wil overleggen.
Iedereen heeft spreekrecht over het onderwerp dat aan de orde is gedurende maximaal vier minuten, aan het begin van de vergadering*.

  Beleidsvrijheid | Geen

  Beleidsvrijheid | Beperkt

  Beleidsvrijheid | Ruim

  Soort bevoegdheid | Kaderstellend

  Soort bevoegdheid | Controlerend

  Soort bevoegdheid | Budgetrecht

  Soort bevoegdheid | Overig

* Het spreekrecht kent enkele uitzonderingen!

Behandeld in