Pagina delen

Ter inzage liggende stukken

Op de lijst ter inzage liggende stukken staan collegevoorstellen, memo's en overige stukken waar de raad kennis van neemt zonder er een besluit over te nemen.

Bij voorstellen over zaken waarbij het college zelf bevoegd is een besluit te nemen, wordt regelmatig ingeschat dat de raad er kennis van zou moeten kunnen nemen. Daarnaast stuurt het college de raad regelmatig memo's toe waarin bepaalde (toegezegde) informatie wordt verstrekt aan de raad.

Ter inzage liggende stukken 2023

Datum Soort Onderwerp
{{ doc.bronregdatum | date:'dd-MM-yyyy' }} {{ doc.broncategorie }} {{ doc.brondocumenttitel }}