Ter inzage liggende stukken

Op de lijst ter inzage liggende stukken staan collegevoorstellen, memo's en overige stukken waar de raad kennis van neemtzonder er een besluit over te nemen.Bij voorstellen over zaken waarbij het college...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ter inzage liggende stukken

Op de lijst ter inzage liggende stukken staan collegevoorstellen, memo's en overige stukken waar de raad kennis van neemt zonder er een besluit over te nemen.

Bij voorstellen over zaken waarbij het college zelf bevoegd is een besluit te nemen, wordt regelmatig ingeschat dat de raad er kennis van zou moeten kunnen nemen. Daarnaast stuurt het college de raad regelmatig memo's toe waarin bepaalde (toegezegde) informatie wordt verstrekt aan de raad. Ook andere organisaties, waaronder de Provincie, het Rijk en gemeenschappelijke regelingen sturen de nodige stukken toe.

Lijsten van voor het Forum ter inzage gelegde stukken zijn per vergaderdatum te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Lijst ter inzage liggende stukken op datum' het gewenste jaartal en daarna de gewenste vergaderdatum te kiezen.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl