Pagina delen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze antwoorden toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering via de lijst van ingekomen stukken.

Schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2023-V0011
16-03-2023
Schriftelijke vragen over de bomenkap in de gemeente Zutphen. M.J.I. Vellema; G.J.H. Pelgrim; M. Purperhart; H.L.A. Bouma; D. Logemann; P.I. Ackermans Partij voor de Dieren; Stadspartij; CDA; PvdA; GroenLinks; Kies Bewust Lokaal
2023-V0010
09-03-2023
Schriftelijke vragen over het proces omtrent Het Kanon J Lok VVD
2023-V0009
09-03-2023
Schriftelijke vragen over de uitvoering van het beleid met betrekking tot groenstructuren D. Logemann; M.J.I. Vellema; G.J.H. Pelgrim GroenLinks; Partij voor de Dieren; Stadspartij
2023-V0008
27-02-2023
Schriftelijke vragen over de PGB Jeugdwet M de Ridder SP
2023-V0007
23-02-2023
Schriftelijke vragen over de Kinderburgemeester M. Purperhart CDA
2023-V0006
07-02-2023
Schriftelijke vragen over speeltuintjes en -veldjes gemeente Zutphen. M.M.M. Moester PvdA
2023-V0005
03-02-2023
Schriftelijke vragen over ontwikkeling personeelsbestand. J Lok; M. Purperhart; P.I. Ackermans VVD; CDA; Kies Bewust Lokaal
2023-V0004
03-02-2023
Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen na stevige signalen. M.T.E. Westerik; H.L.A. Bouma; M de Ridder; A. van Dijken; P.I. Ackermans; Y.J.A. ten Holder; E Yildirim; M. Purperhart; M.J.I. Vellema; G.J.H. Pelgrim; J Lok VVD; Stadspartij; Partij voor de Dieren; CDA; Burgerbelang; D66; Kies Bewust Lokaal; ChristenUnie; SP; PvdA; GroenLinks
2023-V0003
27-01-2023
Schriftelijke vragen over Vermogenstoets gemeentelijke belastingen A. van Dijken ChristenUnie
2023-V0002
18-01-2023
Schriftelijke vragen over Mantelzorgwoning buitengebied Leesten M. Purperhart; M.T.E. Westerik; P.I. Ackermans; Y.J.A. ten Holder CDA; GroenLinks; Kies Bewust Lokaal; D66
2023-V0001
04-01-2023
Schriftelijke vragen over vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling 2022/2023 D. Logemann GroenLinks