Pagina delen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze antwoorden toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering via de lijst van ingekomen stukken.

Schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2021-V0030
14-10-2021
Schriftelijke vragen over "Aanpak Eenzaamheid" Y.J.A. ten Holder; A. van Dijken D66; ChristenUnie
2021-V0029
04-10-2021
Schriftelijke vragen over ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis Zutphen P.I. Ackermans; J. Bloem; J. Boersbroek; H. Brouwer; G.H. Brunsveld; M Dolfing; H. Hissink; H.W. Hissink; I Kleinrensink; H Krans; D. Logemann; F.J.G.M. Manders; M.M.M. Moester; E. Müller; G.J.N. Müller; G.J.H. Pelgrim; M.G.S. Siemes; K.M. Van Wamel; H.J.M Verschure; M.T.E. Westerik; E Yildirim; S.G.J.G. de Groen; M de Ridder; Y.J.A. ten Holder; A. van Dijk; A. van Dijken; R.G.M. Rutten; A.W. Jansen BewustZW; Burgerbelang; CDA; ChristenUnie; D66; GroenLinks; Kies Lokaal Zutphen Warnsveld; PvdA; SP; Stadspartij; VVD
2021-V0028
29-09-2021
Schriftelijke vragen over invoering van het IJslands model A. van Dijken ChristenUnie
2021-V0027
27-09-2021
Schriftelijke vragen over stijgende energielasten J. Bloem PvdA
2021-V0026
30-08-2021
Schriftelijke vragen opvang vluchtelingen Zutphen augustus 2021 I Kleinrensink; A. van Dijken; K.M. Van Wamel; A. van Dijk; Y.J.A. ten Holder; J. Boersbroek; J. Bloem; P.I. Ackermans GroenLinks; ChristenUnie; CDA; VVD; D66; Stadspartij; PvdA; Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0025
11-06-2021
Schriftelijke vragen fractie Burgerbelang Zutphen Warnsveld mbt Jeugdzorg en FTM M.G.S. Siemes Burgerbelang Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0024
11-05-2021
Schriftelijke vragen over Planontwikkeling fase 2 voor Helbergen-Zuid G.J.H. Pelgrim Stadspartij Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0023
03-05-2021
Schriftelijke vragen over ‘wensnatuur’ Tichelbeeksewaard Noord J. Boersbroek Stadspartij
antwoordbrief
2021-V0022
30-04-2021
Schriftelijke vragen met betrekking tot het sluiten van een woondeal door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties A. van Dijk VVD Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0021
14-04-2021
Schriftelijke vragen over Fietsveiligheid Rijkenhage P.I. Ackermans Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0020
26-04-2021
Schriftelijke vragen over 'herbestemming oude panden' P.I. Ackermans; R.G.M. Rutten; G.H. Brunsveld Kies Lokaal Zutphen Warnsveld; D66; CDA Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0019
21-04-2021
Schriftelijke vragen over hulp bij hoge nood P.I. Ackermans Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
2021-V0018
12-04-2021
Schriftelijke vragen over de (beperkte) ontsluiting Leesten Oost voor gemotoriseerd verkeer en voor korte termijn de overlast door bouwwerkzaamheden in deze wijk A. van Dijken ChristenUnie
2021-V0017
12-04-2021
Schriftelijke vragen over besteding middelen minimabeleid 2020 M Dolfing; M.M.M. Moester GroenLinks; PvdA Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0016
07-04-2021
Schriftelijke vragen over wachtlijsten kinderen in psychische noodsituaties A. van Dijken ChristenUnie Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0015
06-04-2021
Schriftelijke vragen over toekomst ziekenhuis in Zutphen G.J.N. Müller SP Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0014
15-03-2021
Schriftelijke vragen PvdA fractie over onderhoud panden en woningveiligheid binnenstad J. Bloem PvdA Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0013
23-02-2021
Schriftelijke vragen over parkeerperikelen Ramshof Warnsveld A. van Dijken ChristenUnie Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0012
23-02-2021
Schriftelijke vragen over Corona en gebruik openbare ruimte P.I. Ackermans Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0011
22-02-2021
Schriftelijke vragen over de nieuwe Wet inburgering Y.J.A. ten Holder D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0010
19-02-2021
Schriftelijke vragen over ondersteuning en toezeggingen aan de culturele sector A. van Dijken ChristenUnie Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0009
16-02-2021
Schriftelijke vragen over Werkbedrijf GelreWerkt! Y.J.A. ten Holder D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0008
25-01-2021
Schriftelijke vragen over “Diftar (huidige afvalinzamelingssysteem)” M.M.M. Moester PvdA Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0007
20-01-2021
Schriftelijke vragen over de staat van de volkshuisvesting in Zutphen G.J.N. Müller SP Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0006
14-01-2021
Schriftelijke vragen over “vervolgvragen openbaarheid Kerkpad" D. Logemann; H.W. Hissink GroenLinks; PvdA Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0005
11-01-2021
Schriftelijke vragen over “Handhaving van de inlichtingenplicht rond de bijstandsuitkering" A. van Dijken; M.M.M. Moester ChristenUnie; PvdA Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0004
07-01-2021
Schriftelijke vragen over uitvoering toezicht WMO K.M. Van Wamel; Y.J.A. ten Holder; A. van Dijk CDA; D66; VVD Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0003
05-01-2021
Schriftelijke vragen over Kansen voor particuliere wooninitiatieven M Dolfing GroenLinks Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0002
04-01-2021
Schriftelijke vragen over Afvalbeleid en Diftar M de Ridder SP Beantwoord.
antwoordbrief
2021-V0001
04-01-2021
Schriftelijke vragen over Scholen en onderwijsachterstand A. van Dijken ChristenUnie Beantwoord.
antwoordbrief

Behandeld in

Ook interessant?