Pagina delen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze antwoorden toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering via de lijst van ingekomen stukken.

Schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2023-V0003
27-01-2023
Schriftelijke vragen over Vermogenstoets gemeentelijke belastingen A. van Dijken ChristenUnie
2023-V0002
18-01-2023
Schriftelijke vragen over Mantelzorgwoning buitengebied Leesten M. Purperhart; M.T.E. Westerik; P.I. Ackermans; Y.J.A. ten Holder CDA; GroenLinks; Kies Bewust Lokaal; D66
2023-V0001
04-01-2023
Schriftelijke vragen over vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling 2022/2023 D. Logemann GroenLinks