Pagina delen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze antwoorden toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering via de lijst van ingekomen stukken.

Schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2022-V0014
17-05-2022
Schriftelijke vragen over gemeentelijke regelingen bij armoede T. Mehdi PvdA
2022-V0013
14-04-2022
Schriftelijke vragen over het dompelen van ganzeneieren in maïsolie M.J.I. Vellema Partij voor de Dieren
2022-V0012
22-03-2022
Kosten van vaststellingsovereenkomsten en vergelijkbare regelingen in de periode 2016 tot en met 2021 R.G.M. Rutten D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0011
21-03-2022
Energieprijzen A. van Dijken ChristenUnie Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0010
11-03-2022
Rioolheffing Noorderhaven J Lok VVD Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0009
09-03-2022
Schriftelijke vragen over Imkerij de Raat H.J.M Verschure Burgerbelang
2022-V0008
09-03-2022
Opvang vluchtelingen Oekraïne (vragen CU) A. van Dijken ChristenUnie Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0007
04-03-2022
Opvang van Oekraïnische vluchtelingen M de Ridder SP Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0006
25-02-2022
Energierekening en Russisch gas M de Ridder SP Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0005
25-02-2022
Russisch gas in Zutphens vastgoed Y.J.A. ten Holder D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0004
15-02-2022
Besluit subsidie st. Cellowercken F.J.G.M. Manders PvdA Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0003
09-02-2022
schriftelijke vragen over Vroegsignalering in de gemeentelijke schuldhulpverlening Y.J.A. ten Holder D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0002
31-01-2022
schriftelijke vragen over de kosten omlegging Kerkpad G.J.H. Pelgrim; Y.J.A. ten Holder; H Krans; G.H. Brunsveld Stadspartij; D66; GroenLinks; CDA Beantwoord.
antwoordbrief
2022-V0001
13-01-2022
Sloopplannen Ieder1 Baankstraat en Molenweg (de Hoven) M de Ridder SP Beantwoord.
antwoordbrief