Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college. Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord. Wanneer...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering passeren via de lijst van ingekomen stukken.

Het overzicht van in een bepaald jaar gestelde schriftelijke vragen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Schriftelijke vragen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Schriftelijke vragen 2019

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2019-V0022
(14-11-2019)
Schriftelijke vragen over jeugdbescherming en jeugdreclassering J. Bloem In behandeling.
2019-V0021
(01-11-2019)
Schriftelijke vragen over de toekomst van wijkcentrum De Uitwijk J. Bloem In behandeling.
2019-V0020
(07-10-2019)
Schriftelijke vragen over de drie windmolens van IJsselwind A. van Dijken Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0019
(03-10-2019)
Schriftelijke vragen over de Goederencorridor Oost-Nederland D. Logemann; F.J.G.M. Manders In behandeling.
2019-V0018
(17-09-2019)
Schriftelijke vragen inzake budgetplafonds voor Jeugdzorg en WMO J. Bloem Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0017
(15-08-2019)
Schriftelijke vragen over vraagdocument Perspectief/inrichting lokale sociale infrastructuur Y.J.A. ten Holder Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0016
(29-07-2019)
Schriftelijke vragen over onvrede renovaties Ieder1 H.J.M Verschure Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0015
(19-07-2019)
Schriftelijke vragen inzake stichting Perspectief P.I. Ackermans Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0014
(08-07-2019)
Schriftelijke vragen over dekking vrijwilligersverzekering F.J.G.M. Manders Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0013
(20-05-2019)
Schriftelijke vragen over vertrek directrice Hanzehof M. van Tiel J. Boersbroek Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0012
(30-04-2019)
Schriftelijke vragen inzake de situatie wijkcentrum de Waterkracht / Hotspot Hutspot P.I. Ackermans Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0011
(16-04-2019)
Schriftelijke vragen betreffende betaling tarieven aan zorgbedrijven G.J.N. Müller Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0010
(12-04-2019)
Schriftelijke vragen naar aanleiding van FS Masterplan de Mars op 28 september 2017 F.J.G.M. Manders Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0009
(01-04-2019)
Schriftelijke vragen over ontwerpbestemmingsplan Kattenhavestraat H. Brouwer Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0008
(01-04-2019)
Schriftelijke vragen over bruto korting bijstand G.J.N. Müller Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0007
(26-03-2019)
Schriftelijke vragen over loonsom 2018 Y.J.A. ten Holder In behandeling.
2019-V0006
(11-03-2019)
Schriftelijke vragen over Werkbedrijf Zutphen 'Gelre Werkt' H.J.M Verschure; Y.J.A. ten Holder Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0005
(01-03-2019)
Schriftelijke vragen overgang bijzondere bijstand G.J.N. Müller Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0004
(11-02-2019)
Schriftelijke vragen over BIA en vestigingsklimaat Zutphen M. Schriks Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0003
(04-02-2019)
Schriftelijke vragen betreffende herinnering betaling gemeentelijke belastingen Y.J.A. ten Holder In behandeling.
2019-V0002
(25-01-2019)
Schriftelijke vragen over de communicatie en informatie van de gemeente die via de website naar burgers en ondernemers wordt gegeven P.I. Ackermans Beantwoord.
antwoordbrief
2019-V0001
(09-01-2019)
Schriftelijke vragen 2013 met betrekking tot het hergebruik van leegstaand vastgoed en circulair bouwen D. Logemann Beantwoord
antwoordbrief

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Schriftelijke vragen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl