Pagina delen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze antwoorden toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering via de lijst van ingekomen stukken.

Schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2021-V0006
14-01-2021
Schriftelijke vragen over “vervolgvragen openbaarheid Kerkpad" D. Logemann; H.W. Hissink GroenLinks; PvdA
2021-V0005
11-01-2021
Schriftelijke vragen over “Handhaving van de inlichtingenplicht rond de bijstandsuitkering" A. van Dijken; M.M.M. Moester ChristenUnie; PvdA
2021-V0004
07-01-2021
Schriftelijke vragen over uitvoering toezicht WMO K.M. Van Wamel; Y.J.A. ten Holder; A. van Dijk CDA; D66; VVD
2021-V0003
05-01-2021
Schriftelijke vragen over Kansen voor particuliere wooninitiatieven M Dolfing GroenLinks
2021-V0002
04-01-2021
Schriftelijke vragen over Afvalbeleid en Diftar M de Ridder SP
2021-V0001
04-01-2021
Schriftelijke vragen over Scholen en onderwijsachterstand A. van Dijken ChristenUnie

Behandeld in

Ook interessant?