Pagina delen

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn kort en duidelijk geformuleerde vragen van één of meer raadsleden aan het college.

Deze vragen dienen binnen 30 dagen door het college te worden beantwoord.

Wanneer de vragen zijn beantwoord worden deze antwoorden toegezonden aan de vragensteller en ook gelijk zichtbaar in het onderstaande overzicht.

De raad ziet de gestelde vragen en antwoorden in een vergadering via de lijst van ingekomen stukken.

Schriftelijke vragen {{ actiefJaar }}

Nummer
(datum)
Onderwerp Ingediend door Stand van zaken
2020-V0015
07-09-2020
Schriftelijke vragen over situatie Kerkepad D. Logemann; H.W. Hissink PvdA; GroenLinks
2020-V0014
10-07-2020
Schriftelijke vragen over de omgang van woonbedrijf Ieder1 met haar huurders M. Schriks; A.W. Jansen; H. Hissink VVD; BewustZW; PvdA
2020-V0012 (aanvullende vragen)
16-07-2020
Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad (aanvullende vragen) P.I. Ackermans Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0012
18-06-2020
Schriftelijke vragen over veiligheid en straatmeubilair binnenstad P.I. Ackermans Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0011
16-06-2020
Schriftelijke vragen over voortgang initiatiefvoorstel en moties publieke ruimte D. Logemann; H. Brouwer GroenLinks; D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0010
02-06-2020
Schriftelijke vragen over horeca IJsselkade P.I. Ackermans Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0009
20-05-2020
Schriftelijke vragen over straatnamen in de wijk Leesten G.H. Brunsveld CDA Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0008
11-05-2020
Schriftelijke vragen 'Tientallen huurders uit Zutphen laten SP weten de huurverhoging te hoog te vinden' E. Müller SP Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0007
07-05-2020
Schriftelijke vragen met betrekking tot de voormalige Meisjes Vakschool Y.J.A. ten Holder D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0006
16-03-2020
Schriftelijke vragen met betrekking tot eventuele quarantainemaatregelen voor dak- en thuislozen P.I. Ackermans Burgerbelang Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0005
16-03-2020
Schriftelijke vragen van de VVD met betrekking tot eventuele liquiditeitsproblemen bij ondernemers in de gemeente Zutphen als gevolg van de crisis omtrent het Coronavirus A. van Dijk VVD Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0004
13-03-2020
Schriftelijke vragen D66 over snelle toegang van zzpers tot het Besluit bijstandverlening zelfstandigen als gevolg van het coronavirus Y.J.A. ten Holder D66 Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0003
05-02-2020
Schriftelijke vragen over Mogelijke verhoging van de capaciteit van de Slibververwerking G.J.H. Pelgrim Stadspartij Beantwoord.
antwoordbrief
2020-V0002
27-01-2020
Schriftelijke vragen over Storingen in de toegang tot het digitale systeem van de gemeente Zutphen door een lek in de Citrix toegang A. van Dijk VVD Beantwoord
antwoordbrief
2020-V0001
13-01-2020
Schriftelijke vragen inzake onttrekken van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan het Rijkenhage en de inrichting van de Berkelsingel vanaf het kruispunt Coehoornsingel tot aan het Rijkenhage in Zutphen M. Schriks VVD Beantwoord.
antwoordbrief

Behandeld in

Ook interessant?