Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2013

Nummer

Titel

2013-0193

Verbouw De Kaardebol

2013-0191

Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet

2013-0190

Memo Afronding tussenbalans - voortgang Strategische Visie 2025

2013-0189

Presentatie voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7

2013-0188

Presentatie Zutphen vooruit

2013-0186

Bezuinigingsdocument 2015-2017

2013-0184

Presentatie stand van zaken WKO De Teuge - na afwijzing optie verketeling

2013-0183

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013

2013-0182

Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur

2013-0181

Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein

2013-0179

Toelating van dhr. F.J.M. Heitling als raadslid

2013-0178

Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013

2013-0177

Erfgoedagenda Gemeente Zutphen 2013

2013-0176

Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften

2013-0175

Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen

2013-0174

Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen

2013-0173

Benoeming Forumleden F.J.G.M. Manders en M. Hissink en en ontslag Forumlid H.S. Beyhansoy

2013-0171

Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen

2013-0170

Wijziging Belastingverordeningen 2014

2013-0168

Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, reparatie Leeuwerikweide

2013-0167

Wijziging Regionaal beleid functieverandering

2013-0166

Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

2013-0165

Presentatie concept gedoogbeleid Bronsbergen

2013-0164

Presentatie bestuursopdracht Sociaal aanbesteden

2013-0163

Benoeming opvolger voor wethouder De Lange

2013-0160

Presentatie actualisatie Welstandsnota

2013-0159

Regionaal Transitiearrangement

2013-0158

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2013-2

2013-0157

Zutphen in Transitie

2013-0156

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 4 november 2013

2013-0155

Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek

2013-0153

Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V.

2013-0151

Notitie onderwijsbeleid gemeente Zutphen - Stappen naar de toekomst

2013-0150

Memo businessplan Broederenklooster

2013-0149

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit

2013-0148

Presentatie toezicht en handhaving alcoholwetgeving

2013-0147

Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013

2013-0145

Gebiedsplan Rivier in de Stad

2013-0144

Strategische agenda 2014-2017

2013-0142

Presentatie actualisatie handhavingsbeleid

2013-0141

Bestuursrapportage 2013-3

2013-0140

Presentatie stand van zaken Ecologisch Stadspark

2013-0139

Presentatie energetisch renoveren bestaande woningvooraad Zutphen

2013-0138

Erfgoedverordening Zutphen 2013

2013-0137

Bekrachtiging geheimhouding financiƫel overzicht bij ter inzage liggend collegevoorstel inzake Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase

2013-0134

Presentatie Ontwikkeling vormgeving van het grondbeleid

2013-0133

Voortgangsrapportage schulddienstverlening 2012

2013-0132

Afronding Zutphens programma Vitale Stad 1, 2 en 3

2013-0129

Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger

2013-0128

Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta

2013-0127

Presentatie meerjarige subsidie St. Perspectief, relatie opdrachtgever - opdrachtnemer

2013-0126

Presentatie aansluiting rondweg (N345) op de Oude IJsselbrug

2013-0125

Presentatie scholen en krimp

2013-0124

Presentatie Platform maatschappelijke ondersteuning

2013-0123

De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat

2013-0122

Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl