Pagina delen

Raadsvoorstellen

In dit overzicht staan de raadsvoorstellen per jaar gesorteerd.

Raadsvoorstellen {{ actiefJaar }}

Nummer Titel
2013-0193 Verbouw De Kaardebol
2013-0191 Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet
2013-0190 Memo Afronding tussenbalans - voortgang Strategische Visie 2025
2013-0189 Presentatie voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dennendijk 7
2013-0188 Presentatie Zutphen vooruit
2013-0186 Bezuinigingsdocument 2015-2017
2013-0184 Presentatie stand van zaken WKO De Teuge - na afwijzing optie verketeling
2013-0183 Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013
2013-0182 Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur
2013-0181 Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein
2013-0179 Toelating van dhr. F.J.M. Heitling als raadslid
2013-0178 Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013
2013-0177 Erfgoedagenda Gemeente Zutphen 2013
2013-0176 Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften
2013-0175 Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen
2013-0174 Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen
2013-0173 Benoeming Forumleden F.J.G.M. Manders en M. Hissink en en ontslag Forumlid H.S. Beyhansoy
2013-0171 Verkenning onderkabeling hoogspanningslijnen
2013-0170 Wijziging Belastingverordeningen 2014
2013-0168 Bestemmingsplan Deventerweg - Voorsteralleekwartier, reparatie Leeuwerikweide
2013-0167 Wijziging Regionaal beleid functieverandering
2013-0166 Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
2013-0165 Presentatie concept gedoogbeleid Bronsbergen
2013-0164 Presentatie bestuursopdracht Sociaal aanbesteden
2013-0163 Benoeming opvolger voor wethouder De Lange
2013-0160 Presentatie actualisatie Welstandsnota
2013-0159 Regionaal Transitiearrangement
2013-0158 Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2013-2
2013-0157 Zutphen in Transitie
2013-0156 Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 4 november 2013
2013-0155 Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek
2013-0153 Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkel Milieu N.V.
2013-0151 Notitie onderwijsbeleid gemeente Zutphen - Stappen naar de toekomst
2013-0150 Memo businessplan Broederenklooster
2013-0149 Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit
2013-0148 Presentatie toezicht en handhaving alcoholwetgeving
2013-0147 Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013
2013-0145 Gebiedsplan Rivier in de Stad
2013-0144 Strategische agenda 2014-2017
2013-0142 Presentatie actualisatie handhavingsbeleid
2013-0141 Bestuursrapportage 2013-3
2013-0140 Presentatie stand van zaken Ecologisch Stadspark
2013-0139 Presentatie energetisch renoveren bestaande woningvooraad Zutphen
2013-0138 Erfgoedverordening Zutphen 2013
2013-0137 Bekrachtiging geheimhouding financiƫel overzicht bij ter inzage liggend collegevoorstel inzake Selecteren bedrijven nieuwbouw zwembad en start gunningsfase
2013-0134 Presentatie Ontwikkeling vormgeving van het grondbeleid
2013-0133 Voortgangsrapportage schulddienstverlening 2012
2013-0132 Afronding Zutphens programma Vitale Stad 1, 2 en 3
2013-0129 Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
2013-0128 Bekrachtiging geheimhouding memo bij schriftelijke vragen over Delta
2013-0127 Presentatie meerjarige subsidie St. Perspectief, relatie opdrachtgever - opdrachtnemer
2013-0126 Presentatie aansluiting rondweg (N345) op de Oude IJsselbrug
2013-0125 Presentatie scholen en krimp
2013-0124 Presentatie Platform maatschappelijke ondersteuning
2013-0123 De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat
2013-0122 Initiatiefvoorstel Ondergrondsbrengen hoogspannningslijnen Zutphen en Warnsveld

Behandeld in

Ook interessant?