Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raadsvoorstellen

In onderstaand overzicht staan alle raadsstukken die worden besproken in een raad- en of forumvergadering. De raadsvoorstellen staan gerangschikt op nummer en per jaartal van bespreken. Het betreft hier alleen de raadsvoorstellen. De lijst ingekomen stukken en ter inzage liggende stukken krijgen ook een griffie nummer, deze nummers ontbreken in dit overzicht.

Het overzicht van in een bepaald jaar besproken stukken is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Raadsvoorstellen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Raadsvoorstellen 2019

Nummer

Titel

2019-0050

Voorjaarsnota 2019 - Uitgangspunten meerjarenbegroting 2020 - 2023

2019-0049

Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

2019-0047

Benoeming van mevrouw Van Ast als Forumlid voor de Stadspartij

2019-0046

Toelating dhr. G.J.H. Pelgrim als raadslid ter opvolging van mevr. M. Wesselink

2019-0045

1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

2019-0044

Focustraject: Dilemma-notitie Krachtig Zutphen

2019-0043

Programma Forum Special Jeugd 16-05-2019

2019-0042

Aanwijzing accountant vanaf boekjaar 2019

2019-0041

Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

2019-0040

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen MPG 2019-1

2019-0039

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1

2019-0037

Startgesprek over Koersnotitie Toerisme

2019-0036

Ontslag Forumlid Casper Jansen en benoeming Forumlid Herman Krans

2019-0035

1e Kwartaalrapportage Zutphen Financieel Gezond 2019

2019-0034

Overnemen van aanbevelingen uit Rekenkameronderzoek 'Financieel perspectief Zutphen'

2019-0033

Presentatie opbrengst werkgroep Raadscommunicatie

2019-0032

Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein

2019-0030

Toelating van mevrouw M. Dolfing als raadslid

2019-0029

Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024

2019-0028

Krediet Herinrichting Lange Hofstraat

2019-0027

Begrotingswijziging 2019-09 Bijdrage GR Het Plein en verwerken maatregelen Berenschot

2019-0026

Begrotingswijziging 2019-08 1e Verzamelwijziging 2019

2019-0025

Forumspecial Thematafels

2019-0024

Goedkeuren van coƶperatie Zonnestroom Zutphen

2019-0021

Forumspecial Focustraject

2019-0019

Bijeenkomst Werk & Inkomen: liquidatie Het Plein en opstarten van werkbedrijf GelreWerkt!

2019-0018

Natuurlijk spelen De Teuge-Sterrenblik

2019-0017

Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan politie Eenheid Oost-Nederland 2019-2022

2019-0016

Vaststelling bestemmingsplan "Hoveniersweg 5"

2019-0015

(her)Benoeming wethouders met een tijdsbestedingsnorm van 0,9 fte (uitvoering bezuinigingsmaatregel 6)

2019-0014

Financiƫle kaderstelling van de raad richting het college

2019-0013

Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 en Nadere regels niet-partijpolitieke scholing

2019-0012

Bestemmingsplan Zonnepark Revelhorst, gemeente Zutphen

2019-0011

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de verordening parkeerbelastingen gemeente Zutphen 2019

2019-0010

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (4e)

2019-0007

GGD NOG; Bestuursagenda 2019-2023 en financieel kader 2020

2019-0006

Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2018

2019-0002

Forumspecial Energiedialoog

2019-0001

Presentatie Voorontwerp omgevingsplan Landelijk gebied

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Raadsvoorstellen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl