Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2019-M0022
(16-12-2019)
Motie: Flexwoningen VVD, GroenLinks, PvdA Aangehouden (09-03-2020)
(De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 9 maart 2020 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 8 juni 2020 op is teruggekomen.)
2019-M0021
(16-12-2019)
Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool Burgerbelang, D66, CDA, GroenLinks, Stadspartij
(Aangehouden.)
2019-M0020
(16-12-2019)
Motie: Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte GroenLinks, PvdA Aangenomen (27-01-2020)
2019-M0019
(16-12-2019)
Motie: Sinterklaasintocht GroenLinks, D66, CDA
(De motie wacht op agendering in het Forum.)
2019-M0018
(04-11-2019)
Motie: Verdieping transitie sociaal domein GroenLinks, VVD, Burgerbelang Aangenomen (04-11-2019)
2019-M0017
(04-11-2019)
Motie: Motie van Zorg D66, Burgerbelang, Stadspartij, BewustZW, CDA Verworpen (09-03-2020)
2019-M0016
(23-09-2019)
Motie: Uitvoering Horecavisie en herzien evenementenbeleid Burgerbelang Ingetrokken (16-12-2019)
2019-M0015
(23-09-2019)
Motie: Behoud Geelvinck museum voor Zutphen in pand De Wildeman Stadspartij, D66 Ingetrokken (04-11-2019)
2019-M0014
(14-06-2019)
Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht Burgerbelang, D66, CDA Ingetrokken (09-03-2020)
2019-M0013
(14-06-2019)
Motie: Samen kom je verder VVD, D66, Burgerbelang, PvdA Aangenomen (14-06-2019)
2019-M0012
(14-06-2019)
Motie: Geld uit de stenen halen BewustZW, CDA Verworpen (14-06-2019)
2019-M0011
(20-05-2019)
Motie: Motie van treurnis tegen burgemeester Vermeulen D66, BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, Stadspartij Verworpen (20-05-2019)
2019-M0010
(20-05-2019)
Motie: Motie van wantrouwen tegen wethouder De Jonge Burgerbelang, CDA, D66, ChristenUnie, Stadspartij, BewustZW Verworpen (20-05-2019)
2019-M0009
(20-05-2019)
Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij Ingetrokken (23-09-2019)
2019-M0008
(06-05-2019)
Motie: Deelnemen aan experiment Wietproef D66, GroenLinks, Burgerbelang, SP Aangenomen (03-06-2019)
2019-M0007
(08-04-2019)
Motie: Die ballon gaat niet op GroenLinks, Stadspartij, D66 Aangenomen (08-07-2019)
2019-M0006
(08-04-2019)
Motie: Hond Veilig Zutphen Burgerbelang, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks Aangenomen (03-06-2019)
2019-M0005
(11-03-2019)
Motie: De energierekening is te hoog SP Aangenomen (08-04-2019)
2019-M0004
(11-03-2019)
Motie: Behoud leefbaarheid en landschap Eefde-West GroenLinks, CDA Ingetrokken (23-09-2019)
2019-M0003
(28-01-2019)
Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken Stadspartij Ingetrokken (08-07-2019)
2019-M0002
(28-01-2019)
Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025 Stadspartij, GroenLinks Ingetrokken (11-03-2019)
2019-M0001
(28-01-2019)
Motie: Geef de jeugd een stem! D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA Ingetrokken (09-03-2020)

Behandeld in

Ook interessant?