Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen. Een motie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende moties is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Moties per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Moties 2018

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIndiener

Raadsbesluit

stand van zaken

2018-M0045

(17-12-2018)

Motie: Behoud noodzakelijke voorzieningen Warnsveld D66, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, BewustZW, Stadspartij Aangehouden (08-07-2019)
De motie is aangehouden in de raadsvergadering van 8 juli 2019 en komt te vervallen wanneer er niet uiterlijk in de raadsvergadering van 9 maart 2020 op is teruggekomen.

2018-M0044

(17-12-2018)

Motie: Kinderpardon GroenLinks, CDA, SP, D66, Stadspartij, PvdA, Burgerbelang Aangenomen (17-12-2018)

2018-M0043

(15-10-2018)

Motie: Voortzetting maandelijkse voortgangsrapportage Sociaal Domein D66, GroenLinks, PvdA Aangenomen (05-11-2018)

2018-M0042

(05-11-2018)

Motie: Tegels eruit, groen erin (operatie steenbreek) D66, GroenLinks Aangenomen (17-12-2018)

2018-M0041

(05-11-2018)

Motie: Aanbesteding PlusOV Burgerbelang, GroenLinks, PvdA, D66, CDA Aangenomen (05-11-2018)

2018-M0040

(15-10-2018)

Motie: Meer groene schoolpleinen in Zutphen D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij Aangenomen (05-11-2018)

2018-M0039

(08-10-2018)

Motie: Onderzoek bezuiniging loonsom GroenLinks, SP, PvdA, VVD, CDA Aangenomen (05-11-2018)

2018-M0038

(08-10-2018)

Motie: Beschermingsbewind in gemeentelijke handen SP, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA Aangenomen (05-11-2018)

2018-M0037

(24-09-2018)

Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen GroenLinks, Stadspartij, PvdA Aangenomen (17-12-2018)

2018-M0036

(24-09-2018)

Motie: Herstructurering Zutphense zomerkermis GroenLinks, Stadspartij Aangenomen (24-09-2018)

2018-M0035

(20-09-2018)

Motie: Vervallen bezuiniging Graafschap bibliotheken Burgerbelang, D66, Stadspartij, ChristenUnie, BewustZW, CDA Verworpen (20-09-2018)

2018-M0034

(05-07-2018)

Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein D66, Burgerbelang, BewustZW, CDA, Stadspartij Verworpen (05-11-2018)

2018-M0033

(02-07-2018)

Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein ChristenUnie Ingetrokken (11-03-2019)

2018-M0032

(18-06-2018)

Motie: B-FM in financiële problemen Burgerbelang, CDA, BewustZW Aangenomen (05-11-2018)

2018-M0031

(18-06-2018)

Motie: Kermis moet blijven SP, PvdA, D66, Burgerbelang Aangenomen (24-09-2018)

2018-M0030

(15-06-2018)

Motie: Voorjaarsnota 2019 - Reddingsboei voor Zutphen BewustZW, Burgerbelang, D66, Stadspartij, ChristenUnie, CDA Verworpen (15-06-2018)

2018-M0029

(15-06-2018)

Motie: Onderzoek naar omvang van gevoelde eenzaamheid ChristenUnie, CDA, D66 Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0028

(15-06-2018)

Motie: Solide exploitatie voor De Hanzehof D66, CDA, BewustZW, Stadspartij, Burgerbelang Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0027

(15-06-2018)

Motie: Het project Poort van Zuid dóórzetten D66, BewustZW, CDA, Stadspartij Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0026

(15-06-2018)

Motie: Raad in control door volledige, juiste en tijdige informatie D66, BewustZW, CDA, Stadspartij, ChristenUnie, Burgerbelang Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0025

(15-06-2018)

Motie: Verzoek om onderzoek naar mogelijkheden voor een optimale digitale werkomgeving voor de gemeenteraad VVD Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0024

(15-06-2018)

Motie: Voortgang invoering burgerbegroting CDA, ChristenUnie, Burgerbelang, D66, BewustZW, GroenLinks, Stadspartij Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0023

(15-06-2018)

Motie: Raadscommunicatie & Bestuurlijke Vernieuwing GroenLinks, CDA, Burgerbelang Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0022

(15-06-2018)

Motie: Digitaliseren aanvragen Sociaal Domein, met als prioriteit PlusOV GroenLinks Aangenomen (15-06-2018)

2018-M0021

(14-05-2018)

Motie: Het Plein - Motie van wantrouwen BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij Verworpen (14-05-2018)

2018-M0020

(23-04-2018)

Motie: Behoud Buddy to Buddy Stadspartij, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie Aangenomen (18-06-2018)

2018-M0019

(23-04-2018)

Motie: Op (elektrische) rolletjes laten lopen BewustZW, GroenLinks, PvdA, VVD, Stadspartij Aangenomen (18-06-2018)

2018-M0018

(23-04-2018)

Motie: Uitzettingen Afghaanse vluchtelingen GroenLinks, PvdA, Burgerbelang, Stadspartij Aangenomen (23-04-2018)

2018-M0017

(09-04-2018)

Motie: Uitzetting Naser Aziz Burgerbelang, GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie Aangenomen (09-04-2018)

2018-M0016

(12-03-2018)

Motie: Haalbaarheidsonderzoek kabels onder de grond D66, CDA, BewustZW, Burgerbelang, Stadspartij, GroenLinks Aangenomen (12-03-2018)

2018-M0015

(12-03-2018)

Motie: Motie van afkeuring bij Herziene begroting Het Plein D66, VVD, Stadspartij, CDA, Burgerbelang, ChristenUnie, BewustZW, Lijst van Vliet Aangenomen (12-03-2018)

2018-M0014

(12-02-2018)

Motie: Vaste dienstverbanden Zutphense thuiszorgers SP Verworpen (12-02-2018)

2018-M0013

(12-02-2018)

Motie: Dementievriendelijke gemeente Zutphen PvdA, BewustZW, Lijst van Vliet Aangenomen (23-04-2018)

2018-M0012

(12-02-2018)

Motie: Integrale aanpak verkeer en veilige leefomgeving Zutphen, Warnsveld en de Hoven BewustZW, GroenLinks Aangenomen (23-04-2018)

2018-M0011

(12-02-2018)

Motie: Afgesloten honden speelplaatsen Burgerbelang, CDA Ingetrokken (14-05-2018)

2018-M0010

(12-02-2018)

Motie: Gevaarlijke kruising Jan Vermeerstraat/Gerard Doustraat Burgerbelang, PvdA Aangenomen (23-04-2018)

2018-M0009

(12-02-2018)

Motie: Zutphen slaafvrije gemeente CDA, ChristenUnie Verworpen (02-07-2018)

2018-M0008

(12-02-2018)

Motie: Werknemerscoöperatie huishoudelijke hulp ChristenUnie, CDA, D66, Burgerbelang, Fractie Pepers Aangenomen (12-02-2018)

2018-M0007

(12-02-2018)

Motie: Paulus Potterstraat goed op weg GroenLinks, Stadspartij, D66, Lijst van Vliet, Fractie Pepers Aangenomen (23-04-2018)

2018-M0006

(29-01-2018)

Motie: Kansen voor ieder kind D66, BewustZW, CDA Ingetrokken (18-06-2018)

2018-M0005

(29-01-2018)

Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij SP Aangenomen (12-02-2018)

2018-M0004

(29-01-2018)

Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren PvdA, Stadspartij Aangenomen (12-02-2018)

2018-M0003

(15-01-2018)

Motie: Statiegeldalliantie D66, GroenLinks, Burgerbelang, CDA, Stadspartij Aangenomen (12-02-2018)

2018-M0002

(15-01-2018)

Motie: Talenten vieren CDA, Fractie Pepers en Verwoort, Burgerbelang, PvdA, D66 Ingetrokken (09-04-2018)

2018-M0001

(15-01-2018)

Motie: Behoud kinderboerderij De Schouw PvdA, Lijst van Vliet, Stadspartij, SP, Burgerbelang Aangenomen (12-02-2018)

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Moties per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl