Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2017-M0036
(18-12-2017)
Motie: Vliegroutes Lelystad Airport Stadspartij, Lijst van Vliet, BewustZW Aangenomen (18-12-2017)
2017-M0035
(04-12-2017)
Motie: ontmanteling Het Plein door externe deskundige ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij Ingetrokken (15-01-2018)
2017-M0034
(04-12-2017)
Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen ChristenUnie, BewustZW, CDA, Stadspartij, D66 Aangenomen (15-01-2018)
2017-M0033
(04-12-2017)
Motie: Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen ChristenUnie, CDA, D66 Ingetrokken (15-01-2018)
2017-M0032
(20-11-2017)
Motie: Beheerplan zwembad de IJsselslag Burgerbelang Ingetrokken (12-02-2018)
2017-M0031
(20-11-2017)
Motie: Extern onafhankelijk onderzoek naar de problemen van het zwembad D66, Fractie Pepers en Verwoort, CDA, GroenLinks Aangenomen (20-11-2017)
2017-M0030
(20-11-2017)
Motie: Ruimte voor WALHALLAb GroenLinks, D66, Fractie Pepers en Verwoort, BewustZW, CDA, VVD, Lijst van Vliet, PvdA, Stadspartij Aangenomen (20-11-2017)
2017-M0029
(06-11-2017)
Motie: Behoud 80 km op N348 naar Deventer PvdA, Fractie Pepers en Verwoort Verworpen (18-12-2017)
2017-M0028
(06-11-2017)
Motie: Een bredere toegang tot zutphen.nl GroenLinks, PvdA Ingetrokken (26-03-2018)
2017-M0027
(06-11-2017)
Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad SP Verworpen (04-12-2017)
2017-M0026
(23-10-2017)
Motie: Vrijstelling sport- en cultuurverenigingen van OZB Burgerbelang Ingetrokken (26-03-2018)
2017-M0025
(23-10-2017)
Motie: Doorvaarbare duiker die de Hoofdgracht verbindt met de Vispoortgracht voor de fluisterboten VVD Ingetrokken (24-09-2018)
2017-M0024
(23-10-2017)
Motie: Afschaffen eigen bijdrage WMO SP Verworpen (06-11-2017)
2017-M0023
(09-10-2017)
Motie: Openbare toiletten in Zutphen CDA, PvdA Aangenomen (04-12-2017)
2017-M0022
(09-10-2017)
Motie: Sneller betalen van facturen GroenLinks Aangenomen (04-12-2017)
2017-M0021
(09-10-2017)
Motie: Voortbestaan voedselbank garanderen zolang in de gemeente mensen in armoede leven SP Verworpen (20-11-2017)
2017-M0020
(03-07-2017)
Motie: Haalbaarheidsonderzoek naar bouw van een Vikingschip D66, Fractie Pepers en Verwoort, BewustZW Ingetrokken (14-05-2018)
2017-M0019
(19-06-2017)
Motie: Hondenbelasting als doelbelasting CDA, ChristenUnie Ingetrokken (23-06-2017)
2017-M0018
(19-06-2017)
Motie: Participatiebonus PvdA, D66, GroenLinks, CDA Aangenomen (06-11-2017)
2017-M0017
(19-06-2017)
Motie: Verlaging rentelasten Hanzehof D66 Ingetrokken (23-06-2017)
2017-M0016
(19-06-2017)
Motie: Toekomst Oude IJsselbrug D66, PvdA Aangenomen (23-06-2017)
2017-M0015
(19-06-2017)
Motie: Kansen voor meer samenwerking in de Stedendriehoek D66 Verworpen (23-06-2017)
2017-M0014
(19-06-2017)
Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld Stadspartij Ingetrokken (24-09-2018)
2017-M0013
(19-06-2017)
Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 Stadspartij Ingetrokken (14-05-2018)
2017-M0012
(19-06-2017)
Motie: Aanscherping inhoud Voorjaarsnota 2017 Stadspartij Aangenomen (23-06-2017)
2017-M0011
(19-06-2017)
Motie: Opbrengst Broederenklooster voor jongerenwoningen SP Aangenomen (23-06-2017)
2017-M0010
(19-06-2017)
Motie: Bestendige inzet reserves VVD, ChristenUnie, CDA, GroenLinks Aangenomen (23-06-2017)
2017-M0009
(19-06-2017)
Motie: Raad van de toekomst ChristenUnie, CDA Ingetrokken (23-10-2017)
2017-M0008
(19-06-2017)
Motie: Compensatie bezuiniging kwijtschelding afvalstoffenheffing ChristenUnie, SP Ingetrokken (29-01-2018)
2017-M0007
(19-06-2017)
Motie: Fasering incidentele financiƫle ruimte ChristenUnie, D66 Verworpen (23-06-2017)
2017-M0006
(22-05-2017)
Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein CDA, ChristenUnie Aangenomen (03-07-2017)
2017-M0005
(22-05-2017)
Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders SP Ingetrokken (03-07-2017)
2017-M0004
(22-05-2017)
Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen Burgerbelang, CDA, Lijst van Vliet, PvdA Ingetrokken (20-11-2017)
2017-M0003
(10-04-2017)
Motie: Blauwboek-voorstellen voor water in Warnsveld en Zutphen Stadspartij, PvdA, GroenLinks Aangenomen (22-05-2017)
2017-M0002
(13-03-2017)
Motie: Behoud intensive care Gelre ziekenhuis Zutphen PvdA, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA Ingetrokken (03-07-2017)
2017-M0001
(13-03-2017)
Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017 Stadspartij, SP Verworpen (08-05-2017)