Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2016-M0032
(19-12-2016)
Motie: Versnellen realisatie tijdelijke bypass i.v.m. sluiting Oude IJsselbrug Burgerbelang, Lijst van Vliet, D66, SP, CDA Verworpen (19-12-2016)
2016-M0031
(19-12-2016)
Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars Stadspartij Ingetrokken (13-03-2017)
2016-M0030
(19-12-2016)
Motie: Tijd en creativiteit voor het Dagelijks Bestaan D66, SP, BewustZW, CDA, GroenLinks Aangenomen (19-12-2016)
2016-M0029
(06-12-2016)
Motie: Motie van afkeuring richting wethouder Sueters D66, BewustZW, SP Verworpen (06-12-2016)
2016-M0028
(06-12-2016)
Motie: Streaming raadsvergaderingen Burgerbelang, D66, BewustZW, GroenLinks, PvdA, Lijst van Vliet Aangenomen (19-12-2016)
2016-M0027
(07-11-2016)
Motie: Kansen voor iedereen (armoedebeleid) D66 Ingetrokken (21-11-2016)
2016-M0026
(07-11-2016)
Motie: Energieneutrale IJsselkade Zutphen PvdA, GroenLinks, Lijst van Vliet Aangenomen (19-12-2016)
2016-M0025
(07-11-2016)
Motie: Handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA Stadspartij, SP, GroenLinks Verworpen (19-12-2016)
2016-M0024
(24-10-2016)
Motie: Een duurzame toekomst voor De Kaardebol Stadspartij, BewustZW, Lijst van Vliet Ingetrokken (19-12-2016)
2016-M0023
(26-09-2016)
Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autovrij 's Gravenhof GroenLinks, Stadspartij, Lijst van Vliet, PvdA Aangenomen (21-11-2016)
2016-M0022
(12-09-2016)
Motie: Evaluatie reclamebelasting en ondernemersfonds bedrijventerreinen SP, CDA Ingetrokken (06-12-2016)
2016-M0021
(04-07-2016)
Motie: Onderzoek naar functioneren Het Plein D66, BewustZW, Lijst van Vliet Verworpen (26-09-2016)
(Deze motie is verworpen in de raadsvergadering van 26 september 2016 met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen.)
2016-M0020
(20-06-2016)
Motie: Oplossing voor de voedselbank SP, Stadspartij Ingetrokken (21-11-2016)
2016-M0019
(20-06-2016)
Motie: Reguleren wietteelt Burgerbelang, D66, SP, GroenLinks Ingetrokken (03-07-2017)
2016-M0018
(17-06-2016)
Motie: Actualisatie Masterplan De Mars D66, Stadspartij Aangenomen (17-06-2016)
2016-M0017
(17-06-2016)
Motie: Meer Focus op Onderwijs Stadspartij, D66 Aangenomen (17-06-2016)
2016-M0016
(17-06-2016)
Motie: Acquisitie bedrijven voor Zutphen Stadspartij Verworpen (17-06-2016)
2016-M0015
(17-06-2016)
Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven Stadspartij, D66, BewustZW Ingetrokken (22-05-2017)
2016-M0014
(17-06-2016)
Motie: Bouwen voor jongeren SP Verworpen (17-06-2016)
2016-M0013
(17-06-2016)
Motie: Huishoudelijke zorg in gemeentelijke handen SP Verworpen (12-09-2016)
2016-M0012
(17-06-2016)
Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad SP Verworpen (04-07-2016)
2016-M0011
(09-05-2016)
Motie: Regenboog zebrapad in Zutphen D66, GroenLinks Ingetrokken (16-01-2017)
2016-M0010
(09-05-2016)
Motie: Actief tegengaan oplaten ballonnen GroenLinks Aangenomen (20-06-2016)
2016-M0009
(09-05-2016)
Motie: Duurzaamheidsparagraaf in ieder voorstel CDA, Stadspartij Aangenomen (20-06-2016)
2016-M0008
(15-02-2016)
Motie: Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijk de uitzondering! SP, CDA, BewustZW, Burgerbelang, PvdA, Lijst van Vliet, Stadspartij Aangenomen (11-04-2016)
2016-M0007
(15-02-2016)
Motie: De bovenkamer BewustZW, ChristenUnie, CDA, PvdA Ingetrokken (14-03-2016)
2016-M0006
(15-02-2016)
Motie: Maatwerk voor vluchtelingen: nieuw talent voor Nederland D66, PvdA, ChristenUnie, CDA, Stadspartij Aangenomen (11-04-2016)
2016-M0005
(15-02-2016)
Motie: Energieneutraal bouwen: 'Nul op de meter' Stadspartij, ChristenUnie, CDA, D66 Aangenomen (11-04-2016)
2016-M0004
(01-02-2016)
Motie: Democratisering huurdersvertegenwoordiging SP, BewustZW Ingetrokken (14-03-2016)
2016-M0003
(01-02-2016)
Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen D66, GroenLinks, Burgerbelang, CDA, BewustZW, ChristenUnie, Lijst van Vliet, VVD Aangenomen (29-02-2016)
2016-M0002
(18-01-2016)
Motie: Volwaardig referendum uitbreiding EU SP Verworpen (01-02-2016)
2016-M0001
(18-01-2016)
Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand GroenLinks, PvdA, VVD, Burgerbelang, Lijst van Vliet Aangenomen (14-03-2016)