Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen. Een motie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende moties is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Moties per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Moties 2015

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIndiener

Raadsbesluit

stand van zaken

2015-M0033

(14-12-2015)

Motie: Snel internet in het buitengebied GroenLinks, Burgerbelang, CDA, Lijst van Vliet, BewustZW, D66, PvdA, SP, Stadspartij Aangenomen (18-01-2016)

2015-M0032

(30-11-2015)

Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug VVD Ingetrokken (20-06-2016)

2015-M0031

(16-11-2015)

Motie: Verbeteren fietsparkeren Burgerbelang, GroenLinks Aangenomen (14-12-2015)

2015-M0030

(16-11-2015)

Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen SP, GroenLinks, PvdA Ingetrokken (11-04-2016)

2015-M0029

(02-11-2015)

Motie: Organisatie WGR Het Plein ChristenUnie, CDA, PvdA, Burgerbelang Ingetrokken (11-04-2016)

2015-M0028

(02-11-2015)

Motie: Aangepaste regelgeving afsteken van consumentenvuurwerk Stadspartij Verworpen (30-11-2015)

2015-M0027

(21-09-2015)

Motie: Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen vanaf 2,5 jaar door middel van voorschoolse en vroegschoolse educatie D66, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, PvdA, CDA, VVD Aangenomen (21-09-2015)

2015-M0026

(07-09-2015)

Motie: Zorg rond voorgenomen besluit van de Raad van de Rechtspraak Burgerbelang, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Stadspartij, VVD Aangenomen (07-09-2015)

2015-M0025

(19-06-2015)

Motie: Start begrotingsopbouw met de nieuwe rol van de gemeentelijke overheid als netwerkorganisatie VVD, Stadspartij, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, BewustZW, Burgerbelang, D66, SP Aangenomen (19-06-2015)

2015-M0024

(19-06-2015)

Motie: Compacte Algemene Plaatselijke Verordening CDA, ChristenUnie Ingetrokken (14-12-2015)

2015-M0023

(19-06-2015)

Motie: Jongerenhuisvesting SP Aangenomen (19-06-2015)

2015-M0022

(19-06-2015)

Motie: Woningbouwcontingent CDA, ChristenUnie Aangenomen (19-06-2015)

2015-M0021

(19-06-2015)

Motie: Iedereen toegang tot zwembad de IJsselslag D66 Aangenomen (19-06-2015)

2015-M0020

(19-06-2015)

Motie: Energieneutraal bouwen D66, Stadspartij Ingetrokken (02-11-2015)

2015-M0019

(19-06-2015)

Motie: Uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid de wereld uit Burgerbelang Ingetrokken (30-11-2015)

2015-M0018

(19-06-2015)

Motie: Sportnota Burgerbelang Ingetrokken (12-09-2016)

2015-M0017

(19-06-2015)

Motie: Verbeterplan interne beheersomgeving GroenLinks, PvdA, Stadspartij, Burgerbelang, CDA Aangenomen (29-06-2015)

2015-M0016

(19-06-2015)

Motie: Leerrecht vanaf 2,5 jaar (Voor- en vroegtijdige educatie) D66 Ingetrokken (21-09-2015)

2015-M0015

(19-06-2015)

Motie: Zutphen werkt! PvdA Ingetrokken (16-11-2015)

2015-M0014

(19-06-2015)

Motie: Extra geld voor speelattributen De IJsselslag PvdA Ingetrokken (21-09-2015)

2015-M0013

(19-06-2015)

Motie: Opstarten structureel overleg met alle sportverenigingen teneinde een gezamenlijke Sportroefeldag te organiseren PvdA Ingetrokken (12-09-2016)

2015-M0012

(19-06-2015)

Motie: Oprichting Jongerenraad Zutphen GroenLinks, D66 Aangenomen (19-06-2015)

2015-M0011

(19-06-2015)

Motie: Maatschappelijke initiatieven en maatschappelijke verhuur GroenLinks, BewustZW, Stadspartij, Burgerbelang Aangenomen (05-10-2015)

2015-M0010

(19-06-2015)

Motie: Naar een Burgerbegroting voor de gemeente Zutphen GroenLinks Aangenomen (19-06-2015)

2015-M0009

(19-06-2015)

Motie: De biologische markt; een herkenbaar gezicht in/van Zutphen Stadspartij Ingetrokken (07-09-2015)

2015-M0008

(19-06-2015)

Motie: Een vernieuwde blik op de Hanzehof Stadspartij Ingetrokken (30-11-2015)

2015-M0007

(19-06-2015)

Motie: Behoud cultureel erfgoed Stadspartij Ingetrokken (02-11-2015)

2015-M0006

(19-06-2015)

Motie: Maak een stadsmobiliteitsplan: schoon, duurzaam en flexibel Stadspartij, D66 Ingetrokken (02-11-2015)

2015-M0005

(15-06-2015)

Motie: Bereikbaarheid binnenstad zonder Vispoortgrachtbrug Stadspartij, Burgerbelang, BewustZW Ingetrokken (16-01-2017)

2015-M0004

(20-04-2015)

Motie: Brandveilig wonen D66, Stadspartij Ingetrokken (21-09-2015)

2015-M0003

(23-03-2015)

Motie: Behoud bomen provinciaalse weg Stadspartij, BewustZW, Burgerbelang Ingetrokken (12-09-2016)

2015-M0002

(09-03-2015)

Motie: Opschorten innen ouderbijdrage jeugdhulp BewustZW, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Stadspartij, VVD Aangenomen (09-03-2015)

2015-M0001

(09-02-2015)

Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker GroenLinks, PvdA, BewustZW, ChristenUnie, D66 Ingetrokken (23-03-2015)

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Moties per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl