Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen. Een motie...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Moties

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende moties is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Moties per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Moties 2014

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIndiener

Raadsbesluit

stand van zaken

2014-M0027

(16-12-2014)

Motie: Betere blik op het 's Gravenhof Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij, PvdA, SP, GroenLinks Ingetrokken (20-04-2015)
Ingetrokken (ex artikel 3:32 lid 5 RvO)

2014-M0026

(15-12-2014)

Motie: Ontwikkel een USP van formaat D66, ChristenUnie, Burgerbelang, CDA, FractieJansen Ingetrokken (20-04-2015)
Ingetrokken (ex artikel 3:32 lid 5 RvO)

2014-M0025

(15-12-2014)

Motie: Dekking tekort 's Gravenhof variant D66, Stadspartij, ChristenUnie, Burgerbelang, CDA, FractieJansen Ingetrokken (24-10-2016)

2014-M0024

(15-12-2014)

Motie: Spoed Nota verbonden partijen GroenLinks, Burgerbelang, Stadspartij, FractieJansen, CDA Ingetrokken (09-03-2015)

2014-M0023

(01-12-2014)

Motie: Cultureel ondernemerschap museum cluster Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, FractieJansen, GroenLinks, PvdA, Stadspartij, SP, VVD Aangenomen (16-12-2014)

2014-M0022

(17-11-2014)

Motie: Een welkom AZC in Zutphen Burgerbelang Verworpen (12-01-2015)

2014-M0021

(17-11-2014)

Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen Burgerbelang Ingetrokken (12-03-2018)

2014-M0020

(17-11-2014)

Motie: Aanbieden stageplekken bij aanbesteding Stadspartij, PvdA Ingetrokken (30-11-2015)

2014-M0019

(17-11-2014)

Motie: Taalschakelklas moet blijven PvdA, GroenLinks, Burgerbelang, Stadspartij, SP, CDA, ChristenUnie, D66, FractieJansen Aangenomen (15-12-2014)

2014-M0018

(06-10-2014)

Motie: Het recht om de gemeente uit te dagen GroenLinks, PvdA, Stadspartij, CDA, FractieJansen, D66, ChristenUnie Aangenomen (13-10-2014)

2014-M0017

(08-07-2014)

Motie: Borgen politieke verantwoording bij regionalisering en aanbesteden VVD, Stadspartij, SP, GroenLinks, D66, PvdA, Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, DeLokalePartij Aangenomen (08-07-2014)

2014-M0016

(03-07-2014)

Motie: Aanvalsplan laaggeletterdheid de wereld uit in Zutphen DeLokalePartij, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, SP Aangenomen (08-07-2014)

2014-M0015

(19-05-2014)

Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro CDA, SP Ingetrokken (08-07-2014)

2014-M0014

(19-05-2014)

Motie: Zutphen ambachtstad Stadspartij, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA, Burgerbelang, DeLokalePartij Aangenomen (23-06-2014)

2014-M0013

(22-04-2014)

Motie: Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan CDA Ingetrokken (02-06-2014)

2014-M0012

(22-04-2014)

Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget D66, GroenLinks, Stadspartij, FractieJansen Aangenomen (13-10-2014)

2014-M0011

(10-03-2014)

Motie: Lokaal aanbesteden CDA Ingetrokken (06-10-2014)

2014-M0010

(10-03-2014)

Motie: Algemeen beleidskader sociaal domein PvdA, Stadspartij Aangenomen (10-03-2014)

2014-M0009

(10-03-2014)

Motie: Verbetering huishoudelijke hulp PvdA, Stadspartij Ingetrokken (12-01-2015)

2014-M0008

(10-03-2014)

Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen GroenLinks, ChristenUnie, Stadspartij Ingetrokken (22-04-2014)

2014-M0007

(10-03-2014)

Motie: Help de Hanzehof ChristenUnie Aangenomen (22-04-2014)

2014-M0006

(10-03-2014)

Motie: Vermeende treurige gang van zaken Delta Lijst Lilian Ingetrokken (10-03-2014)

2014-M0005

(24-02-2014)

Motie: Onderzoek naar mogelijkheid parkeergarage oude Aventus gebouw VVD, Stadsbelang Ingetrokken (06-10-2014)

2014-M0004

(10-02-2014)

Motie: Politiek risico - clausule Broederenklooster SP Verworpen (24-02-2014)

2014-M0003

(10-02-2014)

Motie: Versoepelen van regels voor ondernemers Stadsbelang, VVD Aangenomen (10-03-2014)

2014-M0002

(10-02-2014)

Motie: Nieuwe bestemming Huize Borro CDA Ingetrokken (19-05-2014)

2014-M0001

(13-01-2014)

Motie: Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers PvdA, Stadspartij, Burgerbelang, SP Aangenomen (24-02-2014)

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Moties per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl