Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2013-M0033
(16-12-2013)
Motie: Max. 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad SP, ChristenUnie Ingetrokken (27-01-2014)
2013-M0032
(04-11-2013)
Motie: Minder verkeersborden CDA Ingetrokken (10-03-2014)
2013-M0031
(04-11-2013)
Motie: Subsidie voor het platform maatschappelijke ondersteuning Burgerbelang Ingetrokken (02-12-2013)
2013-M0030
(04-11-2013)
Motie: Nooit meer aanbesteden in de thuiszorg SP Verworpen (16-12-2013)
2013-M0029
(07-10-2013)
Motie: Herlocatie kermis markten Zutphen Stadsbelang, Burgerbelang Ingetrokken (22-04-2014)
2013-M0028
(07-10-2013)
Motie: Goedkope (kamer-)woningen in leegstaande panden SP Ingetrokken (27-01-2014)
2013-M0027
(07-10-2013)
Motie: Toekomst VVV en TIP SP, Burgerbelang, ChristenUnie, CDA Verworpen (16-12-2013)
2013-M0026
(07-10-2013)
Motie: Rondweg Zutphen De hoven - zuidelijke variant Burgerbelang, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SP, Stadsbelang, Stadspartij, VVD Aangenomen (07-10-2013)
2013-M0025
(23-09-2013)
Motie: Extra middelen voor armoedebestrijding - gemeentelijk armoedebeleid PvdA Ingetrokken (18-11-2013)
2013-M0024
(23-09-2013)
Motie: Meldpunt stookoverlast PvdA, Stadspartij Ingetrokken (18-11-2013)
2013-M0023
(23-09-2013)
Motie: Gebruik outcome-criteria jeugdzorg VVD Ingetrokken (10-03-2014)
2013-M0022
(23-09-2013)
Motie: Nieuwe aanbieders jeugdzorg VVD Aangenomen (07-10-2013)
2013-M0021
(09-09-2013)
Motie: Hoogspanningsleiding ondergronds CDA, SP, Burgerbelang Ingetrokken (08-09-2014)
(De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 8 september 2014 te zijn ingetrokken op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO.)
2013-M0017
(09-09-2013)
Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen ChristenUnie, Burgerbelang Ingetrokken (04-11-2013)
2013-M0016
(09-09-2013)
Motie: Harmonisering tarieven zaalsportaccommodaties Burgerbelang, PvdA Ingetrokken (08-09-2014)
(De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 8 september 2014 te zijn ingetrokken op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO.)
2013-M0012
(09-09-2013)
Motie: Echt samen de schouders onder 't Warnshuus Burgerbelang Ingetrokken (08-09-2014)
(De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 8 september 2014 te zijn ingetrokken op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO.)
2013-M0006
(09-09-2013)
Motie: Hartveilig wonen Burgerbelang Verworpen (07-04-2014)
2012-M0024
(09-09-2013)
Motie: Geen Wietpas in Zutphen PvdA, D66, Stadspartij Ingetrokken (08-09-2014)
(De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 8 september 2014 te zijn ingetrokken op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO.)
2012-M0008
(09-09-2013)
Motie: Verhoging contributie zwemvereniging IJsselmeeuwen ChristenUnie, Burgerbelang, CDA Ingetrokken (08-09-2014)
(De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 8 september 2014 te zijn ingetrokken op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO.)
2012-M0005
(09-09-2013)
Motie: Helbergen D66, VVD Ingetrokken (01-12-2014)
2012-M0002
(09-09-2013)
Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen CDA, Burgerbelang Ingetrokken (01-12-2014)
2011-M0006
(09-09-2013)
Motie: Stadscamping aan de IJssel PvdA, GroenLinks, Stadspartij Ingetrokken (01-12-2014)
2010-M0018
(09-09-2013)
Motie: Beheer en exploitatie vastgoed Burgerbelang Ingetrokken (08-09-2014)
(De motie wordt geacht in de raadsvergadering van 8 september 2014 te zijn ingetrokken op basis van artikel 3:32 lid 5 RvO.)