Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2023-M0006
(20-02-2023)
Motie: Onderzoek effecten voor de gemeente door mogelijke sluiting ziekenhuisafdelingen Kies Bewust Lokaal, ChristenUnie
2023-M0005
(20-02-2023)
Motie: Geen plezier ten koste van een dier Partij voor de Dieren, GroenLinks
2023-M0004
(20-02-2023)
Motie: Groene toekomst voor de Kattenhavestraat Partij voor de Dieren, ChristenUnie Verworpen (20-02-2023)
2023-M0003
(09-02-2023)
Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH PvdA, GroenLinks, D66, Burgerbelang, SP, VVD, Kies Bewust Lokaal, Partij voor de Dieren, Stadspartij, CDA, ChristenUnie Aangenomen (09-02-2023)
2023-M0002
(30-01-2023)
Motie: Jaarlijkse gastlessen door gemeenteraadsleden in het voortgezet onderwijs GroenLinks, D66, CDA, PvdA Aangenomen (20-02-2023)
2023-M0001
(30-01-2023)
Motie: Mantelzorgwoningen ChristenUnie, Kies Bewust Lokaal, SP, Stadspartij, VVD Aangehouden (30-01-2023)