Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2021-M0011
(29-03-2021)
Motie: Adviezen Rekenkamer en Auditcommissie als bespreek- en besluitpunt op de raadsagenda Burgerbelang, D66, ChristenUnie
(In behandeling.)
2021-M0010
(29-03-2021)
Motie: Daly Plastics BV en plastic afval in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalen PvdA, D66, GroenLinks Aangenomen (29-03-2021)
2021-M0009
(01-03-2021)
Motie: Regie op cultuur D66, CDA, Burgerbelang, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangenomen (29-03-2021)
2021-M0008
(01-03-2021)
Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie D66, BewustZW Verworpen (29-03-2021)
2021-M0007
(01-03-2021)
Motie: Hulp aan ouders toeslagenschandaal PvdA, SP Aangenomen (01-03-2021)
2021-M0006
(01-03-2021)
Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14 SP, GroenLinks, PvdA Aangenomen (29-03-2021)
2021-M0005
(01-03-2021)
Motie: Aanpak sanering problematische schulden ChristenUnie, GroenLinks
2021-M0004
(01-03-2021)
Motie: Eenzaamheid II ChristenUnie, CDA, BewustZW Aangenomen (29-03-2021)
2021-M0003
(25-01-2021)
Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangehouden (25-01-2021)
2021-M0002
(25-01-2021)
Motie: Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar D66, CDA, Stadspartij, ChristenUnie, PvdA Aangenomen (25-01-2021)
2021-M0001
(25-01-2021)
Motie: Ondersteuning cultuursector ChristenUnie, VVD, PvdA, Burgerbelang, CDA, BewustZW, D66, Stadspartij, GroenLinks, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangenomen (25-01-2021)

Behandeld in

Ook interessant?