Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2021-M0035
(11-10-2021)
Motie: De versterking van de lokale (onderzoeks-)journalistiek Stadspartij
2021-M0034
(11-10-2021)
Motie: Huisvesting Popcollege Zutphen Burgerbelang, PvdA, Stadspartij, D66, VVD, GroenLinks, CDA, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, ChristenUnie
2021-M0033
(20-09-2021)
Motie: Broederenkerk blijvend publiek toegankelijk VVD, BewustZW, PvdA
2021-M0032
(20-09-2021)
Motie: Geen sloop Baudartiuscollege D66, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld
2021-M0031
(20-09-2021)
Motie: Behoud verloskunde in het Gelre ziekenhuis Zutphen SP, BewustZW
2021-M0030
(20-09-2021)
Motie: Anti-speculatiebeding voor betaalbare woningen Burgerbelang
2021-M0029
(12-07-2021)
Motie: Corona Gedenkplaats CDA
2021-M0028
(12-07-2021)
Motie: Versnelling en implementatie No Regret investering Buitensoos Zutphen PvdA, Stadspartij Aangenomen (12-07-2021)
2021-M0027
(02-07-2021)
Motie: Huis van de Stad ChristenUnie, CDA Verworpen (12-07-2021)
2021-M0026
(02-07-2021)
Motie: Hoogspanningskabels-aangaan verplichting ontwerpfase ChristenUnie, CDA, GroenLinks, BewustZW, Stadspartij, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, Burgerbelang, D66 Aangenomen (02-07-2021)
2021-M0025
(02-07-2021)
Motie: Versterken lokale (onderzoeks-)journalistiek Stadspartij Ingetrokken (02-07-2021)
2021-M0024
(02-07-2021)
Motie: Doorbraak voor kinderen in armoede GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie Aangenomen (02-07-2021)
2021-M0023
(02-07-2021)
Motie: Gemeenteraad betrekken bij gemeentelijke rechtszaken Burgerbelang, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangehouden (02-07-2021)
2021-M0022
(02-07-2021)
Motie: Windturbineplannen binnen gemeentegrenzen expliciet staken Burgerbelang, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, CDA Ingetrokken (02-07-2021)
2021-M0021
(02-07-2021)
Motie: Duurzaam en integraal herstelplan Corona D66, ChristenUnie, BewustZW, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangehouden (02-07-2021)
2021-M0020
(02-07-2021)
Motie: Tijdsbestedingsnorm college Burgerbelang, D66 Verworpen (02-07-2021)
2021-M0019
(31-05-2021)
Motie: Actualisering verkeersbeleid gemeente Zutphen D66, PvdA, Stadspartij, GroenLinks Aangenomen (31-05-2021)
2021-M0018
(31-05-2021)
Motie: Artikel 1 op alle scholen GroenLinks, VVD, CDA Aangenomen (13-07-2021)
(In behandeling.)
2021-M0017
(31-05-2021)
Motie: Op weg naar een inclusieve samenleving D66, PvdA, GroenLinks Aangenomen (13-07-2021)
(In behandeling.)
2021-M0016
(31-05-2021)
Motie: De Zutphense VN-ambassadeurs actief inzetten voor een inclusieve Zutphense samenleving Burgerbelang, GroenLinks, D66, CDA Aangenomen (31-05-2021)
2021-M0015
(26-04-2021)
Motie: Voor kernenergie geen plaats in Zutphen GroenLinks Ingetrokken (31-05-2021)
(In behandeling)
2021-M0014
(26-04-2021)
Motie: Veilige stad PvdA, GroenLinks Ingetrokken (31-05-2021)
(In behandeling)
2021-M0013
(26-04-2021)
Motie: Debat kernenergie VVD Verworpen (31-05-2021)
(In behandeling)
2021-M0012
(26-04-2021)
Motie: Behoud volwaardig ziekenhuis in Zutphen CDA, BewustZW, ChristenUnie, Burgerbelang, D66, GroenLinks, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, PvdA, SP, Stadspartij, VVD Aangenomen (26-04-2021)
(Aangenomen)
2021-M0011
(29-03-2021)
Motie: Adviezen Rekenkamer en Auditcommissie als bespreek- en besluitpunt op de raadsagenda Burgerbelang, D66, GroenLinks Aangenomen (26-04-2021)
(Aangenomen)
2021-M0010
(29-03-2021)
Motie: Daly Plastics BV en plastic afval in de IJssel: de vervuiler zou moeten betalen PvdA, D66, GroenLinks Aangenomen (29-03-2021)
(Aangenomen)
2021-M0009
(01-03-2021)
Motie: Regie op cultuur D66, CDA, Burgerbelang, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangenomen (29-03-2021)
(Aangenomen)
2021-M0008
(01-03-2021)
Motie: Raad sterker in haar rol door voortgangsinformatie D66, BewustZW Verworpen (29-03-2021)
(Verworpen)
2021-M0007
(01-03-2021)
Motie: Hulp aan ouders toeslagenschandaal PvdA, SP Aangenomen (01-03-2021)
(Aangenomen)
2021-M0006
(01-03-2021)
Motie: Zutphense steun aan campagne Voor 14 SP, GroenLinks, PvdA Aangenomen (29-03-2021)
(Aangenomen)
2021-M0005
(01-03-2021)
Motie: Aanpak sanering problematische schulden ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, CDA, Burgerbelang Aangenomen (26-04-2021)
(Aangenomen)
2021-M0004
(01-03-2021)
Motie: Eenzaamheid II ChristenUnie, CDA, BewustZW Aangenomen (29-03-2021)
(Aangenomen)
2021-M0003
(25-01-2021)
Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangehouden (29-03-2021)
2021-M0002
(25-01-2021)
Motie: Kerkpad Warnsveld veilig en leefbaar D66, CDA, Stadspartij, ChristenUnie, PvdA Aangenomen (25-01-2021)
(aangenomen)
2021-M0001
(25-01-2021)
Motie: Ondersteuning cultuursector ChristenUnie, VVD, PvdA, Burgerbelang, CDA, BewustZW, D66, Stadspartij, GroenLinks, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangenomen (25-01-2021)
(aangenomen)

Behandeld in

Ook interessant?