Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2022-M0007
(25-04-2022)
Motie: Het zo snel mogelijk uitkeren van de energietoeslag van 800 euro GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, CDA, D66, Kies Bewust Lokaal, Partij voor de Dieren, SP, VVD Aangenomen (25-04-2022)
2022-M0006
(25-04-2022)
Motie: Leefbaarheid en toegankelijkheid Leesten SP, GroenLinks Aangenomen (25-04-2022)
2022-M0005
(25-04-2022)
Motie: Van Inspraak- naar Participatieverordening D66, CDA, Burgerbelang, GroenLinks, Stadspartij, PvdA Aangenomen (25-04-2022)
2022-M0004
(21-02-2022)
Motie: Industriehaven Stadspartij, Kies Bewust Lokaal
2022-M0003
(31-01-2022)
Motie: Behoud en meer inzet middelen tegen armoede PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Stadspartij, CDA Aangenomen (21-02-2022)
2022-M0002
(31-01-2022)
Motie: Onderzoek raadsvergaderingen in Buitensociƫteit Zutphen GroenLinks
2022-M0001
(31-01-2022)
Motie: Hulpmiddelen vanuit WMO Allrisk verzekeren Kies Bewust Lokaal Ingetrokken (21-02-2022)