Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2022-M0039
(12-09-2022)
Motie: Toekomst voor kinderboerderij De Schouw SP
2022-M0038
(12-09-2022)
Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag SP
2022-M0037
(12-09-2022)
Motie: Energiearmoede bestrijding VVD Aangehouden (12-09-2022)
2022-M0036
(12-09-2022)
Motie: (Her)huisvesting dieren Helbergen Partij voor de Dieren Ingetrokken (12-09-2022)
2022-M0035
(04-07-2022)
Motie: Noodzaak volwaardig ziekenhuis SP Aangenomen (04-07-2022)
2022-M0034
(04-07-2022)
Motie: Veilige werkomgeving en onderzoek procedure betreffende grensoverschrijdend gedrag Kies Bewust Lokaal, CDA, Partij voor de Dieren Verworpen (04-07-2022)
2022-M0033
(04-07-2022)
Motie: Naar aanleiding van onderzoek gedragingen (oud) wethouder Werger GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, Burgerbelang, PvdA Aangenomen (04-07-2022)
2022-M0032
(04-07-2022)
Motie: Bescherming waardevolle bomen GroenLinks, D66 Aangenomen (04-07-2022)
2022-M0031
(04-07-2022)
Motie: Toekomstbestendige landbouw GroenLinks, D66 Aangenomen (04-07-2022)
2022-M0030
(04-07-2022)
Motie: Zichtlijnen Kattenhavestraat GroenLinks, D66, Stadspartij Aangenomen (04-07-2022)
2022-M0029
(01-07-2022)
Motie: Kwartiermaker zorg en regierol gemeente Zutphen PvdA Aangehouden (01-07-2022)
2022-M0028
(01-07-2022)
Motie: Echt duurzaam behoud kinderboerderij SP Verworpen (01-07-2022)
2022-M0027
(01-07-2022)
Motie: Financiering Industriehaven ChristenUnie Verworpen (01-07-2022)
2022-M0026
(01-07-2022)
Motie: Openbare toiletten CDA Verworpen (01-07-2022)
2022-M0025
(01-07-2022)
Motie: Samenwerking Bibliotheek, Muzehof en Hanzehof ChristenUnie Verworpen (01-07-2022)
2022-M0024
(01-07-2022)
Motie: Vergrijzing ChristenUnie Aangenomen (01-07-2022)
2022-M0023
(01-07-2022)
Motie: Nu pakken wij door. Fysiek toegankelijke gemeente voor iedereen Kies Bewust Lokaal Verworpen (01-07-2022)
2022-M0022
(01-07-2022)
Motie: Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag SP Aangenomen (01-07-2022)
2022-M0021
(01-07-2022)
Motie: Biodiversiteit in kaart Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij Verworpen (01-07-2022)
2022-M0020
(01-07-2022)
Motie: Biodiversiteit op de kaart Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij Verworpen (01-07-2022)
2022-M0019
(01-07-2022)
Motie: Aanpak hitte-eilanden ter voorkoming van hittestress Stadspartij Verworpen (01-07-2022)
2022-M0018
(01-07-2022)
Motie: Ondersteuning bewonersinitiatieven energietransitie Stadspartij Verworpen (01-07-2022)
2022-M0017
(01-07-2022)
Motie: Fietsstad Zutphen Stadspartij Verworpen (01-07-2022)
2022-M0016
(01-07-2022)
Motie: Volledig behoud initiatiefvoorstel betaalbaar wonen SP Verworpen (01-07-2022)
2022-M0015
(01-07-2022)
Motie: Afval als gemeenschappelijk probleem aanpakken SP Verworpen (01-07-2022)
2022-M0014
(01-07-2022)
Motie: Carnivoor Geef het door Partij voor de Dieren, GroenLinks Aangenomen (12-09-2022)
2022-M0013
(01-07-2022)
Motie: Wethouder dierenwelzijn Partij voor de Dieren, Kies Bewust Lokaal, Stadspartij Verworpen (01-07-2022)
2022-M0012
(01-07-2022)
Motie: Jongerenlintje VVD, CDA Verworpen (12-09-2022)
2022-M0011
(01-07-2022)
Motie: Toetsstenen besluiten college Stadspartij, Kies Bewust Lokaal Verworpen (01-07-2022)
2022-M0010
(01-07-2022)
Motie: Betrokkenheid bewoners bij de gemeente Stadspartij, Kies Bewust Lokaal Verworpen (01-07-2022)
2022-M0009
(30-05-2022)
Motie: Naar aanleiding van gang van zaken Kerkpad GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, Burgerbelang, Stadspartij Aangenomen (30-05-2022)
2022-M0008
(30-05-2022)
Motie: Geen gemeenschapsgeld naar verdieping Industriehaven SP, Stadspartij Verworpen (30-05-2022)
2022-M0007
(25-04-2022)
Motie: Het zo snel mogelijk uitkeren van de energietoeslag van 800 euro GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Stadspartij, Burgerbelang, CDA, D66, Kies Bewust Lokaal, Partij voor de Dieren, SP, VVD Aangenomen (25-04-2022)
2022-M0006
(25-04-2022)
Motie: Leefbaarheid en toegankelijkheid Leesten SP, GroenLinks Aangenomen (25-04-2022)
2022-M0005
(25-04-2022)
Motie: Van Inspraak- naar Participatieverordening D66, CDA, Burgerbelang, GroenLinks, Stadspartij, PvdA Aangenomen (25-04-2022)
2022-M0004
(21-02-2022)
Motie: Industriehaven ChristenUnie, Kies Bewust Lokaal Verworpen (30-05-2022)
2022-M0003
(31-01-2022)
Motie: Behoud en meer inzet middelen tegen armoede PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Stadspartij, CDA Aangenomen (21-02-2022)
2022-M0002
(31-01-2022)
Motie: Onderzoek raadsvergaderingen in Buitensociƫteit Zutphen GroenLinks
2022-M0001
(31-01-2022)
Motie: Hulpmiddelen vanuit WMO Allrisk verzekeren Kies Bewust Lokaal Ingetrokken (21-02-2022)