Pagina delen

Moties

In dit overzicht staan de moties per jaar gesorteerd.

Een motie is een schriftelijk stuk waarin de raad een uitspraak doet over een onderwerp. De uitspraak kan een opdracht of verzoek betreffen, maar ook het uitspreken van een gevoel behelzen.

Een motie kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering en vormt dan een onderwerp op de agenda. Meestal wordt een ingediende motie aangehouden door de raadsvergadering, zodat deze kan worden voorbesproken in het Forum, alvorens de raad erover stemt.

Een motie met een verzoek of opdracht aan het college kan door het college naast zich neer worden gelegd, maar politiek gezien is dat meestal niet verstandig.

Moties {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Indiener Raadsbesluit
(stand van zaken)
2020-M0037
(14-12-2020)
Motie: Milieuzone, 30 km/u en het VCP D66, Stadspartij
(In behandeling.)
2020-M0036
(14-12-2020)
Motie: Stop lichtvervuiling in Zutphen Stadspartij
(In behandeling.)
2020-M0035
(14-12-2020)
Motie: Geen biomassa voor Zutphens warmtenet CDA, ChristenUnie, D66, Stadspartij, VVD, GroenLinks, Burgerbelang
(In behandeling.)
2020-M0034
(14-12-2020)
Motie: Aanpak gevolgen woningnood SP, GroenLinks, Stadspartij, PvdA
(In behandeling.)
2020-M0033
(14-12-2020)
Motie: Jongerenwoningen SP Ingetrokken (14-12-2020)
2020-M0032
(09-11-2020)
Motie: Preventie schuldenproblematiek en eenzaamheid ChristenUnie
2020-M0031
(09-11-2020)
Motie: Greep op doorstroming woningmarkt en leegstand D66, Burgerbelang, CDA, BewustZW Aangehouden (10-11-2020)
2020-M0030
(09-11-2020)
Motie: Bestuurlijke vernieuwing: samen leven is samen kiezen en samen doen D66, CDA, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, GroenLinks, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij Aangenomen (10-11-2020)
2020-M0029
(09-11-2020)
Motie: Versnellen en oplossen woningtekort Stadspartij
2020-M0028
(09-11-2020)
Motie: Uitkeren Corona bonus voor BOA's gemeente Zutphen PvdA, Burgerbelang, Stadspartij Aangenomen (10-11-2020)
2020-M0027
(09-11-2020)
Motie: Investeringen voor omslag in sociaal domein PvdA, GroenLinks, SP Aangenomen (10-11-2020)
2020-M0026
(09-11-2020)
Motie: Aansluiten bij Raden in verzet Burgerbelang, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, D66, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Aangenomen (10-11-2020)
2020-M0025
(09-11-2020)
Motie: Subsidies Burgerbelang, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, D66, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, VVD Aangenomen (10-11-2020)
2020-M0024
(12-10-2020)
Motie: Aansluiting Coalition of the willing Stadspartij, D66, PvdA, GroenLinks Aangenomen (13-10-2020)
2020-M0023
(21-09-2020)
Motie: Aanwijzing Monument Vakschool voor Meisjes D66, Burgerbelang, CDA, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, ChristenUnie, Stadspartij Aangehouden (21-09-2020)
(aangehouden)
2020-M0022
(13-07-2020)
Motie: Kastanje bomen kap opschorten Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, GroenLinks, D66, Stadspartij Ingetrokken (13-07-2020)
2020-M0021
(13-07-2020)
Motie: Vergroening en verkoeling Zutphen D66, Stadspartij Aangenomen (13-10-2020)
2020-M0020
(06-07-2020)
Motie: Kermis op de markt (mogelijkheden onderzoeken) SP, D66, Burgerbelang, BewustZW Verworpen (06-07-2020)
2020-M0019
(26-06-2020)
Motie: Van sjoemelstroom naar groene stroom GroenLinks Aangenomen (13-07-2020)
2020-M0018
(26-06-2020)
Motie: Stop de lokale bezuinigingen PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, Burgerbelang, SP, BewustZW, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, CDA Aangenomen (13-07-2020)
2020-M0017
(26-06-2020)
Motie: Stop de huurverhoging SP, GroenLinks, PvdA Aangenomen (13-07-2020)
2020-M0016
(26-06-2020)
Motie: Aanvullende kaders programmabegroting 2021-2024 D66, BewustZW, Stadspartij Aangenomen (13-07-2020)
2020-M0015
(08-06-2020)
Motie: Doorontwikkeling werkzaamheden Buurtservice GroenLinks, VVD, Burgerbelang Aangenomen (08-06-2020)
2020-M0014
(08-06-2020)
Motie: Behoud schoolgebouw Vrouwenvakschool GroenLinks Aangenomen (08-06-2020)
2020-M0013
(08-06-2020)
Motie: Inhoudelijk debat over uitrol 5G GroenLinks, CDA, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Ingetrokken (08-06-2020)
2020-M0012
(11-05-2020)
Motie: Meer ruimte voor de horeca agv verruimde maatregelen VVD Verworpen (11-05-2020)
2020-M0011
(11-05-2020)
Motie: Buurtservice Zutphen behouden Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, CDA, ChristenUnie, Stadspartij Verworpen (08-06-2020)
2020-M0010
(11-05-2020)
Motie: Financieel overzicht GroenLinks
(In behandeling.)
2020-M0009
(20-04-2020)
Motie: Bestendiging cultureel maatschappelijke functie Witte vleugel VVD, GroenLinks Aangenomen (11-05-2020)
2020-M0008
(20-04-2020)
Motie: Opschorten verkoop vastgoed met betrekking tot kunst en cultuur en gezondheid D66, ChristenUnie Ingetrokken (11-05-2020)
2020-M0007
(20-04-2020)
Motie: Hoogspanning ondergronds GroenLinks, VVD, CDA, Burgerbelang
(In behandeling.)
2020-M0006
(20-04-2020)
Motie: Verantwoord verkopen GroenLinks Aangenomen (11-05-2020)
2020-M0005
(09-03-2020)
Motie: Het invoeren van een opt-in systeem t.a.v. reclamefolders GroenLinks, Stadspartij Aangehouden (09-03-2020)
2020-M0004
(09-03-2020)
Motie: Verbod op gebruik middel glyfosaat in de gemeente Zutphen Stadspartij, CDA, GroenLinks Aangenomen (20-04-2020)
2020-M0003
(27-01-2020)
Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof GroenLinks, BewustZW Aangehouden (09-03-2020)
(De motie is aangehouden.)
2020-M0002
(27-01-2020)
Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G GroenLinks Aangenomen (09-03-2020)
2020-M0001
(27-01-2020)
Motie: Toezicht en Handhaving ChristenUnie, Burgerbelang, CDA, D66, BewustZW Aangenomen (27-01-2020)

Behandeld in

Ook interessant?