Pagina delen

Ingekomen stukken

Aan de raad gerichte brieven komen op een openbare lijst van Ingekomen stukken.

De ingekomen stukken zelf zijn ook openbaar. Privacy gevoelige gegevens worden verwijderd bij het beschikbaar stellen van deze stukken.

Op voorstel van het Presidium neemt de raad een besluit over de wijze van afdoening van deze stukken.