Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit. Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling van het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende amendementen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Amendementen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Amendementen 2018

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIngediend door

Raadsbesluit

(stand van zaken)

2018-A0013
(17-12-2018)
Amendement: Verordening Brede Adviesraad Sociaal Domein D66, GroenLinks, Burgerbelang, CDA, Stadspartij

Het amendement is Aangenomen (17-12-2018)

Er werden 24 stemmen voor en 4 stemmen tegen uitgebracht.

2018-A0012
(15-10-2018)
Amendement: Budget voor feitenrelaas veranderend financieel perspectief CDA, D66, Burgerbelang, BewustZW, ChristenUnie, Stadspartij, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

Het amendement is Aangenomen (05-11-2018)

2018-A0011
(08-10-2018)
Amendement: Afschaffing voorgestelde bezuiniging bibliotheek SP, GroenLinks, PvdA, CDA, D66

Het amendement is Aangenomen (05-11-2018)

Er werden 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen uitgebracht.

2018-A0010
(08-10-2018)
Amendement: Wijziging subsidie verlaging Graafschapbibliotheken VVD

Het amendement is Aangehouden (15-10-2018)

2018-A0009
(08-10-2018)
Amendement: Zutphen spreekt D66, Stadspartij, CDA, ChristenUnie, Burgerbelang

Het amendement is Aangenomen (05-11-2018)

Er werden 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen uitgebracht.

2018-A0008
(08-10-2018)
Amendement: Besluitpunt moties zonder dekking laten vervallen CDA, D66, BewustZW, Burgerbelang, ChristenUnie, Stadspartij

Het amendement is Verworpen (05-11-2018)

Er werden 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen uitgebracht.

2018-A0007
(24-09-2018)
Amendement: Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten - efficient werken Burgerbelang, CDA, ChristenUnie

Het amendement is Verworpen (24-09-2018)

Er werden 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2018-A0006
(24-09-2018)
Amendement: Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten - twee petten Burgerbelang, D66, Stadspartij, ChristenUnie, CDA

Het amendement is Verworpen (24-09-2018)

Er werden 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2018-A0005
(15-06-2018)
Amendement: Voorjaarsnota 2018 - Uitgangspunten Programmabegroting 2019-2022 CDA, BewustZW, Burgerbelang, D66

Het amendement is Verworpen (15-06-2018)

Er zijn 11 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2018-A0004
(12-03-2018)
Amendement: Vervangende besluittekst bij raadsvoorstel Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein D66, VVD, Burgerbelang, ChristenUnie, CDA, BewustZW

Het amendement is Aangenomen (12-03-2018)

Er werden 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2018-A0003
(29-01-2018)
Amendement: Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 - doorontwikkeling naar een werknemerscoƶperatie GroenLinks
2018-A0002
(29-01-2018)
Amendement: Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 - implementatiebudget VVD, D66, Fractie Pepers en Verwoort, Burgerbelang, CDA
2018-A0001
(29-01-2018)
Amendement: Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 - Werknemerscoƶperatie en zorgaanbieders VVD, Burgerbelang, D66, Fractie Pepers en Verwoort, CDA, ChristenUnie

Het amendement is Aangenomen (29-01-2018)

Bij de hoofdelijke stemming werden 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Amendementen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl