Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit. Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling van het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende amendementen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Amendementen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Amendementen 2016

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIngediend door

Raadsbesluit

(stand van zaken)

2016-A0012
(07-11-2016)
Amendement: Strategische agenda 2017-2020 - Programmabegroting 2017-2020 - Relatiearrangement regio D66

Het amendement is Ingetrokken (07-11-2016)

2016-A0011
(24-10-2016)
Amendement: Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen - extra budget voor filmtheater Luxor Burgerbelang, VVD, GroenLinks, Lijst van Vliet, PvdA, D66

Het amendement is Aangenomen (24-10-2016)

2016-A0010
(04-07-2016)
Amendement: Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie A0010 Burgerbelang

Het amendement is Aangenomen (04-07-2016)

Er zijn 27 stemmen voor en 1 stem tegen dit amendement uitgebracht.

2016-A0009
(04-07-2016)
Amendement: Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie A0009 Stadspartij

Het amendement is Verworpen (04-07-2016)

Er zijn 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2016-A0008
(17-06-2016)
Amendement: De tekorten inzake de gemeenschappelijke regeling Delta D66, SP, Burgerbelang, Stadspartij
2016-A0007
(17-06-2016)
Amendement: schrappen speerpunt Innoveren in de Zorg D66, Stadspartij
2016-A0006
(17-06-2016)
Amendement: Zutphen als Poort naar de Achterhoek Stadspartij
2016-A0005
(17-06-2016)
Amendement: wijziging gespreksnotitie Versterken woonklimaat Stadspartij, D66
2016-A0004
(17-06-2016)
Amendement: wijzigen speerpunt Werk maken van werk VVD

Het amendement is Aangenomen (20-06-2016)

Er werden 14 stemmen voor en 13 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2016-A0003
(17-06-2016)
Amendement: wijziging doelstelling aantrekkelijk voor krachtige Zutphenaren VVD
2016-A0002
(17-06-2016)
Amendement: wijziging doelstelling kwetsbare Zutphenaren VVD
2016-A0001
(11-04-2016)
Amendement: Hanzehof: "Noodscenario" ChristenUnie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Amendementen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl