Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit. Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling van het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende amendementen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Amendementen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Amendementen 2015

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIngediend door

Raadsbesluit

(stand van zaken)

2015-A0006
(14-12-2015)
Amendement: De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015 D66, Stadspartij, BewustZW
2015-A0005
(30-11-2015)
Amendement: Visie Landelijk Gebied Zutphen GroenLinks, Stadspartij
2015-A0004
(02-11-2015)
Amendement: Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016 Burgerbelang
2015-A0003
(21-09-2015)
Amendement: Evaluatie referendumverordening Stadspartij, BewustZW
2015-A0002
(09-03-2015)
Amendement: Budget voor vervolgstappen onderzoek onderkabeling hoogspanningslijnen Burgerbelang
2015-A0001
(09-03-2015)
Amendement: Budget voor ontwikkeling en uitvoering plan van aanpak Laaggeletterdheid Burgerbelang, ChristenUnie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Amendementen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl