Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit. Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling van het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende amendementen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Amendementen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Amendementen 2014

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIngediend door

Raadsbesluit

(stand van zaken)

2014-A0006
(13-10-2014)
Amendement: Zorg op basis van levensbeschouwing CDA
2014-A0005
(13-10-2014)
Amendement: Behoud huishoudelijke zorg SP, Fractie Jansen
2014-A0004
(24-02-2014)
Amendement: Bezuinigingsdocument 2015-2017 GroenLinks, D66, Stadspartij, PvdA
2014-A0003
(24-02-2014)
Amendement: Waarborgen synergie- en integratievoordelen Broederenklooster GroenLinks, CDA, D66, Stadspartij
2014-A0002
(10-02-2014)
Amendement: Alternatieve dekking bezuinigingsdocument VVD
2014-A0001
(10-02-2014)
Amendement: Waarborgen bedrijfsvoering en versobering Broederenklooster VVD, ChristenUnie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Amendementen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl