Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2022-A0010
(12-09-2022)
Amendement: Participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet - minimum kwaliteitseisen aan participatie bij ruimtelijke initiatieven Omgevingswet GroenLinks Het amendement is Aangenomen (12-09-2022)
Aangenomen met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen.
2022-A0009
(04-07-2022)
Amendement: Vaststelling Omgevingsplan Landelijk Gebied-Bescherming ecologische- waarde bermen in het Omgevingsplan Landelijk Gebied GroenLinks Het amendement is Aangenomen (04-07-2022)
22 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
2022-A0008
(25-04-2022)
Amendement: Regionaal themajaar Leve de Hanze 2023 - Geen evenementen met dieren en geen vuurwerk bij Hanzedagen Partij voor de Dieren Het amendement is Ingetrokken (25-04-2022)
Toezegging: Tijdens de vieringen van het Hanzejaar 2023 die worden geprogrammeerd door de Stichting Zutphen Promotie en Hanzemarketing vinden er geen evenementen met dieren en vuurwerk plaats. In de programmering komt er daarnaast aandacht voor het vergroten van de sociale samenhang. Dit zal blijken uit het programma regionaal Hanzejaar dat in het najaar van 2022 beschikbaar komt.
2022-A0007
(25-04-2022)
Amendement: Kredietaanvraag voorbereidingskosten Leesten Schouwbroek - Kaderstelling nieuwbouw Leesten Schouwbroek GroenLinks, Burgerbelang, Kies Bewust Lokaal, D66 Het amendement is Aangenomen (25-04-2022)
Aangenomen met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
2022-A0006
(25-04-2022)
Amendement: Kredietaanvraag voorbereidingskosten Noordrand De Hoven - Kaderstelling nieuwbouw Noordrand De Hoven GroenLinks, Burgerbelang, Kies Bewust Lokaal, D66 Het amendement is Aangenomen (25-04-2022)
Aangenomen met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
2022-A0005
(21-02-2022)
Amendement: Stop leegeten gemeentebegroting door theater de Hanzehof SP
2022-A0004
(21-02-2022)
Amendement: Handhaving verkeersveiligheid Paulus Potterstraat Burgerbelang
2022-A0003
(21-02-2022)
Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht zonnepanelen groter dan 1 ha Stadspartij, SP
2022-A0002
(21-02-2022)
Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht kappen bomen en houtopstanden GroenLinks, Stadspartij, D66
2022-A0001
(21-02-2022)
Amendement: Adviesrecht onder de Omgevingswet - bindend adviesrecht woningen buitengebied GroenLinks, Stadspartij, D66