Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2020-A0005
(11-05-2020)
Amendement: Strategische visie uitwerken in beleidsplannen D66, BewustZW, ChristenUnie Het amendement is Aangenomen (11-05-2020)
Er werden 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen het amendement uitgebracht. GroenLinks en VVD hebben een stemverklaring afgelegd.
(Aangenomen.)
2020-A0004
(11-05-2020)
Amendement: Verkoop pand Schoolstraat D66, ChristenUnie, CDA Het amendement is Aangenomen (11-05-2020)
Er werden 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het amendement uitgebracht.
(Aangenomen.)
2020-A0003
(11-05-2020)
Amendement: Voorbereiding verkoop na broedplaatsenbeleid D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA Het amendement is Aangenomen (11-05-2020)
Er werden 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen het amendement uitgebracht. BewustZW heeft een stemverklaring afgelegd.
(Aangenomen.)
2020-A0002
(11-05-2020)
Amendement: Witte vleugel uitzonderen van te verkopen vastgoed D66, CDA, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Het amendement is Aangenomen (11-05-2020)
Er zijn 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen het amendement uitgebracht. BewustZW heeft een stemverklaring afgelegd.
2020-A0001
(09-03-2020)
Amendement: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB - Nog geen basis leggen voor voorgenomen verhoging schoorsteen GMB Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (09-03-2020)

Behandeld in

Ook interessant?