Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2021-A0003
(29-03-2021)
Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Cameratoezicht GroenLinks, D66, BewustZW Het amendement is Aangenomen (29-03-2021)
2021-A0002
(29-03-2021)
Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Lex silencio positivo GroenLinks, BewustZW Het amendement is Aangenomen (29-03-2021)
2021-A0001
(29-03-2021)
Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen - Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangen D66, CDA, Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (29-03-2021)

Behandeld in

Ook interessant?