Pagina delen

Amendementen

In dit overzicht staan de amendementen per jaar gesorteerd.

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Amendementen {{ actiefJaar }}

Nummer
(ingediend)
Onderwerp Ingediend door Raadsbesluit
(stand van zaken)
2021-A0021
(11-10-2021)
Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader wind- en zonne-energie ChristenUnie, GroenLinks, CDA, D66, PvdA
2021-A0020
(11-10-2021)
Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor zonneparken in Zutphen Stadspartij
2021-A0019
(11-10-2021)
Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie in Zutphen CDA, D66, Stadspartij, Burgerbelang
2021-A0018
(20-09-2021)
Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Afwegingskader toetsen initiatieven ChristenUnie, GroenLinks
2021-A0017
(20-09-2021)
Amendement: Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio - Geen grootschalige zoekgebieden voor windenergie en zonneparken in Zutphen CDA, D66, Stadspartij, Burgerbelang
2021-A0016
(13-07-2021)
Amendement: Herinrichting Schupstoel - Wilhelminafontein op de Schupstoel CDA Het amendement is Verworpen (13-07-2021)
2021-A0015
(12-07-2021)
Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskader impulsrichting De Hanzehof als Huis van de stad - onderdeel bibliotheek GroenLinks, BewustZW Het amendement is Verworpen (12-07-2021)
2021-A0014
(12-07-2021)
Amendement: Gebiedsvisie Samen Emerpark - Toegankelijkheid Emerpark D66, Burgerbelang, GroenLinks Het amendement is Aangenomen (13-07-2021)
2021-A0013
(12-07-2021)
Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Popcultuur en buitensoos Stadspartij, PvdA Het amendement is Aangenomen (12-07-2021)
2021-A0012
(12-07-2021)
Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Graafschap bibliotheken en Hanzehof D66 Het amendement is Verworpen (12-07-2021)
2021-A0011
(12-07-2021)
Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Subsidie basisinstellingen Luxor en Dat Bolwerck GroenLinks, BewustZW, VVD Het amendement is Aangenomen (12-07-2021)
2021-A0010
(12-07-2021)
Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Beleidskaders impulsrichting De Hanzehof als Huis van de Stad GroenLinks, BewustZW Het amendement is Verworpen (12-07-2021)
2021-A0009
(12-07-2021)
Amendement: Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 - Structurele korting van € 300.000 aanwenden als herschikkingsmiddelen cultuur D66, VVD, CDA Het amendement is Aangenomen (12-07-2021)
2021-A0008
(02-07-2021)
Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Kapitaallasten Hanzehof GroenLinks, CDA, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (02-07-2021)
Amendement aangenomen met 18 stemmen voor en 9 tegen.
2021-A0007
(02-07-2021)
Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Onderhoud Hanzehof GroenLinks, CDA, BewustZW, Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (02-07-2021)
Amendement aangenomen met 16 stemmen voor en 11 tegen.
2021-A0006
(02-07-2021)
Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Aankoop Hanzehof GroenLinks, CDA, BewustZW, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Het amendement is Aangenomen (02-07-2021)
Amendement aangenomen met 18 stemmen voor en 9 tegen.
2021-A0005
(02-07-2021)
Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Ondergronds brengen hoogspanningslijnen ChristenUnie, CDA, GroenLinks, BewustZW, Stadspartij, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld, Burgerbelang, D66, PvdA, VVD, SP Het amendement is Aangenomen (02-07-2021)
2021-A0004
(02-07-2021)
Amendement: Voorjaarsnota 2021 - Jaarlijks bedrag programmabegroting tbv tegengaan woningnood (uitvoering initiatiefvoorstel en moties) SP, PvdA, GroenLinks, Stadspartij, Kies Lokaal Zutphen Warnsveld Het amendement is Aangenomen (02-07-2021)
Amendement aangenomen met 22 stemmen voor en 5 tegen.
2021-A0003
(29-03-2021)
Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Cameratoezicht GroenLinks, D66, BewustZW Het amendement is Aangenomen (29-03-2021)
2021-A0002
(29-03-2021)
Amendement: Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging) - Lex silencio positivo GroenLinks, BewustZW Het amendement is Aangenomen (29-03-2021)
Het amendement wordt aangenomen met 20 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
2021-A0001
(29-03-2021)
Amendement: Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen - Startkapitaal om exploitatie tegenvallers op te vangen D66, CDA, Burgerbelang Het amendement is Aangenomen (29-03-2021)
Het amendement wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

Behandeld in

Ook interessant?