Pagina delen

Motie: Werknemerscoöperatie huishoudelijke hulp

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er werden 18 stemmen voor en 7 stemmen tegen de motie uitgebracht. Stemverklaringen afgelegd door de PvdA, Stadspartij, GroenLinks en de VVD.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in