Pagina delen

Motie: Volwaardig ziekenhuis Zutphen met behoud van Verloskunde en SEH

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 9 februari 2023 (20:00 - 22:00) Naar boven

Verslag van de vergadering

Zie voor tekst inspreekrecht de bijlage.

 

;
Datum 09-02-2023 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Jaeger
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Verslag van de vergadering

zie verslag spreekrecht in bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in