Pagina delen

Motie: Visie op ambtelijke organisatie

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder

Besluit

Verworpen
Er zijn 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen de motie uitgebracht.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in