Pagina delen

Motie: Versnellen van woningbouw met behulp van de Crisis- en herstelwet

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder

Besluit

Aangenomen
Er zijn 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen de motie uitgebracht. De fractie van de SP heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in