Pagina delen

Motie: Versnellen realisatie tijdelijke bypass i.v.m. sluiting Oude IJsselbrug

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

 
Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Verworpen
Er zijn 13 stemmen voor en 14 stemmen tegen uitgebracht. Dhr. Jansen heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in