Pagina delen

Motie: Verbeterplan interne beheersomgeving

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 29 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2015 is de motie ‘Verbeterplan Interne Beheersomgeving door GroenLinks, PvdA, Stadspartij, Burgerbelang en CDA ingediend.
De inhoud van de motie heeft direct betrekking op de Jaarstukken 2014 en op het bijbehorende oordeel van de accountant over de Jaarstukken. Daarom wordt de motie gelijktijdig met deze onderwerpen op 29 juni 2015 behandeld. Dat is in lijn met het Reglement van Orde, waarin staat dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken alvorens de raad er een besluit over neemt (Art. 3:32 lid 3 RvO).

Volgens de opstellers van de motie kan de interne beheersomgeving in Zutphen verbeteren ten behoeve van beoogde gemeentelijke doelen en een betrouwbare en tijdige informatievoorziening. De motie draagt het college daarom op om zowel de opzet als de werking van de huidige interne beheersomgeving te evalueren. Aansluitend wordt het college verzocht om een verbeterplan voor de interne beheersomgeving op te stellen en deze voor eind 2015 te presenteren aan de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 29-06-2015 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met het onderwerp Vaststelling Jaarrekening 2014. Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De CU stemde tegen, de overige fracties stemden voor.
Geen amendementen ingediend