Pagina delen

Motie: Verbeteren fietsparkeren

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 14 december 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 16 november 2015 is de Motie "Verbeteren fietsparkeren" door GroenLinks en Burgerbelang Zutphen Warnsveld ingediend.

De Motie draagt het College op om over te gaan tot het verbeteren van de voorzieningen van het parkeren van fietsen, en een pakket aan maatregelen voorzien van een financieringsvoorstel binnen drie maanden voor te leggen aan de gemeenteraad.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een Motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in casu in de Forumvergadering van 14 december 2015 - voordat de Raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-12-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is niet doorgegaan. Het onderwerp is direct in de raad behandeld.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend