Pagina delen

Motie: Veilige werkomgeving en onderzoek procedure betreffende grensoverschrijdend gedrag

Toelichting

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
7 stemmen voor en 19 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in