Pagina delen

Motie: Van Inspraak- naar Participatieverordening

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 25 april 2022 Naar boven

Datum 25-04-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
23 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in