Pagina delen

Motie: Van de ter inzage liggende stukken dossier Kerkepad, openbare bespreekstukken maken

Toelichting

Behandeld in Raad 14 november 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-11-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
De motie is met algemene stemmen aangenomen. De fracties van Kies Bewust Lokaal en VVD hebben een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in