Pagina delen

Motie: Uitvoeren en financiering motie Hanteren Zutphens sociaal minimum voor energietoeslag

Toelichting

Behandeld in Forum van 26 september 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 26-09-2022 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp
Griffier
B.M. Duizer
Genodigden

Verslag van de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 oktober 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-10-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Aantal stemmen voor: 2
Aantal stemmen tegen: 22
Geen amendementen ingediend