Pagina delen

Motie: Toekomstbestendige landbouw

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 4 juli 2022 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-07-2022 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Besluit

Aangenomen

Hoofdelijke stemming
16 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in