Pagina delen

Motie: Toegankelijke bestrating

Toelichting

Behandeld in Raad 30 januari 2023 (19:30 - 23:00) Naar boven

Besluit

Verworpen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in