Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen

Onderwerp Motie: Tijdelijke bestemming...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen

Onderwerp Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder J. Pennings - Hanemaaijer
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidRuim

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

2012-M0002

Forum van 1 december 2014


Toelichting griffie:

Na de verhuizing van voetbalclub FC Zutphen naar 't Meijerink is een drietal moties ingediend met ideeën over een (tijdelijke) invulling van het voormalig sportveldencomplex Helbergen.

In een speciaal interactief traject geven inwoners samen met de gemeente Zutphen vorm aan de toekomst van Helbergen. (Potentiële nieuwe) omwonenden en andere betrokkenen is daarbij advies gevraagd en zij hebben meegedacht over een nieuwe invulling van dit gebied. Ook de door raadsleden ingediende moties zijn in dit interactieve proces betrokken.

De uitkomsten van dit proces worden nu gepresenteerd in het Forum.

N.B.
De presentatie staat samen met de drie betreffende moties geagendeerd in dezelfde vergadering.
Wanneer de presentatie geen aanleiding geeft voor ongewenste ontwikkelingen kunnen de moties later deze avond worden ingetrokken in de raadsvergadering. Ze zijn daartoe al op de concept agenda opgenomen.


Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 01-12-2014
Tijd: 19:00 - 20:00
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijken
Griffier: M.J.E. van den Berg

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen

Portefeuillehouder(s): C Pennings-Hanemaaijer
Ondersteuners: C. Hofman

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de presentatie definitief ontwerp Park Helbergen. Zie dat verslag voor het besprokene.


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 1 december 2014 (21:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 1 december 2014

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl