Pagina delen

Motie: Tijd en creativiteit voor het Dagelijks Bestaan

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Raad 19 december 2016 Naar boven

Datum 19-12-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De VVD heeft een stemverklaring afgelegd. Dhr. Oldenkamp heeft zich van stemming onthouden.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in