Pagina delen

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 11 september 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 19 juni 2017 is de motie "Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld" door de Stadspartij ingediend.

De motie draagt het college op om te zorgen voor de aanleg van een krachtstroom en waterpunt in Warnsveld ten behoeve van evenementen en hierover in gesprek te gaan met de Dorpsraad en Oranjevereniging.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad Zutphen 2013 bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in dit geval in de Forumvergadering van 11 september 2017 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 11-09-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan de eerste inspreker.

De heer Hulleman, voorzitter van de Oranjevereniging Warnsveld, spreekt in namens diverse stichtingen en verenigingen in Warnsveld. Hij geeft aan dat het een probleem is dat er geen water- en stroompunt is op het evenemententerrein bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Die twee punten zijn nodig om evenementen te organiseren. Nu moeten aggregaten gehuurd worden en dat kost ongeveer € 850,-. Dat drukt fors op de exploitatie. In Zutphen zijn op diverse plaatsen in de stad water- en stroompunten, in Warnsveld maar op één plek.

GroenLinks: Heeft u hierover contact gehad met de gemeente Zutphen?

De heer Hulleman: Ja. De gemeente zei dat het te duur was.

Fractie Pepers en Verwoort: Heeft u een indicatie van de kosten?

De heer Hulleman: Ja. Ongeveer € 4.000,-.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de tweede inspreker.

De heer Dorland, bestuurslid van de Oranjevereniging Warnsveld, suggereert dat er gebruik gemaakt wordt van het pand van de GGD en/of de voormalige brandweerkazerne. Mogelijk kan daar stroom en/of water afgetapt worden. Dan zijn er geen kosten voor het vastrecht.

D66: Mag/kan dat zomaar?

De heer Dorland: Ja, de gemeente opperde dit.

Fractie Pepers en Verwoort: Heeft u dit met uw voorzitter besproken?

De heer Dorland: Nee.

ChristenUnie: Is er wel krachtstroom aanwezig in de brandweerkazerne?

De heer Dorland: Ja, waarschijnlijk wel.

Burgerbelang: Moet er dan een leiding onder de Den Elterweg getrokken worden?

De heer Dorland: Nee. Uitsluitend onder het plantsoentje door. Dat stelt niet veel voor.

De voorzitter geeft het woord aan de indiener van de motie, de Stadspartij.

Stadspartij: De water- en stroompunten zijn bedoeld om de leefbaarheid en betrokkenheid in Warnsveld te vergroten. BewustZW ondersteunt de motie.

D66: Speelt dit ook in andere kernen van de gemeente?

Stadspartij: Dat weet ik niet.

College: Wij vinden dit een goede motie. Warnsveld is een actieve kern. Wij vragen ons wel af of je water en stroom moet gaan aftappen. Als je het doet, doe het dan goed.

GroenLinks: Waarom is de motie nodig, nu de wethouder in feite zegt: we gaan het mogelijk maken?

D66: Doet de wethouder de toezegging dat we eruit komen?

SP: Wij vinden dit een mooie motie, maar wij zijn tegen de dekking die wordt voorgesteld.

VVD: Wat doen we hier eigenlijk? Het is zeldzaam onbenullig dat we hierover praten in een forum. Laten we op hoofdzaken besturen. Dat water- en stroompunt is overigens zeker nodig.

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de VVD. College, regel het snel.

BewustZW: Er is wel een concreet probleem, vandaar de motie.

Stadspartij: De motie ligt er omdat er barrières zijn.

College: Wij pakken dit snel op en zoeken naar geld.

VVD: Zit de wethouder wel op deze vraag te wachten? Kunnen zijn medewerkers dit niet zelf oplossen?

PvdA: Komt er een uitgewerkt voorstel voor de raad?

Voorzitter: Nee, het is aan de indieners van de motie om deze al dan niet in te trekken.

Stadspartij: Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder. Wij dringen aan op snelheid.

College: Er komt ook een oplaadpunt bij het voormalige gemeentehuis. Dat is nog niet genoemd vanavond.

ChristenUnie: Wij stellen voor dat de wethouder hier in het forum niet over zijn medewerkers praat.

VVD: De vraag is of de ambtenaren voldoende vrijheid ervaren om zelf te beslissen over dit detail.

College: Dat ligt moeilijk. Ik kan nu als wethouder niet op die vraag ingaan. Hij is mij nooit gesteld.

De voorzitter sluit daarop het forum. Zij memoreert dat de wethouder heeft toegezegd dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld en dat hij naar financiële dekking daarvoor gaat zoeken. De Stadspartij gaat bekijken wat zij met de motie doet.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 11 september 2017 (22:00 - 23:00) Naar boven

Datum 11-09-2017 Tijd 22:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 12 februari 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-02-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-09-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend