Pagina delen

Motie: Raadsspreekuur

Toelichting

Zie de bijlagen.

Behandeld in Raad 7 november 2022 (16:00 - 23:00) Naar boven

Datum 07-11-2022 Tijd 16:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder

Besluit

Aangenomen
Er zijn 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen de motie uitgebracht. De fractie van Kies Bewust Lokaal heeft een stemverklaring afgelegd.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in