Pagina delen

Motie: Politiek risico - clausule Broederenklooster

Toelichting

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Verworpen

Hoofdelijke stemming
Het voorstel is na hoofdelijke stemming verworpen.
Aantal stemmen voor: 6
Aantal stemmen tegen: 23
Geen amendementen ingediend

Behandeld in