Pagina delen

Motie: Openbare toiletten in Zutphen

Toelichting

Zie de bijlage.

Behandeld in Forum van 6 november 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de raadsvergadering van 9 oktober 2017 is de motie "Openbare toiletten in Zutphen" door de fracties van CDA en PvdA ingediend.

De motie draagt het college op om onderzoek te doen naar mogelijkheden en kosten voor het plaatsen van openbare toiletten, eventueel met een reclamevoorziening aan de buitenkant, dit in overleg met de Stichting Zutphen Promotie, in het stadscentrum. En tevens om in gesprek te gaan met winkels en horecabedrijven over mogelijkheden om hun sanitaire voorzieningen open te stellen.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken - in dit geval in de Forumvergadering van 6 november 2017 - voordat de raad er een besluit over neemt.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 06-11-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent 20:30u de vergadering en introduceert de motie, ingediend door het CDA (dhr. Brunsveld) en de PvdA (mevr. Moester). Voorzitter geeft het woord aan het CDA ter toelichting:

2. Forum

CDA geeft aan dat fractie Pepers en Verwoort ook aan de motie hebben bijgedragen. Van belang ook om te noemen is dat gesproken is met het Platform Minder Validen en benadrukt dat de toiletten uiteraard ook voor hen toegankelijk moeten zijn.

PvdA de aanwezigheid van de openbare toiletten zal ook op de behoefte van vrouwen afgestemd moeten worden.

SP steunt de motie. Is geen voorstander van het financieren door bedrijven met meer reclame. Kan met die oppervlakte niet iets anders worden gedaan, bijv. in de vorm van street-art?

CDA wel of niet mooi is een kwestie van smaak. Niet het doel van de bijeenkomst. Invullen van de ruimte op de toiletten maakt wel financiering mogelijk. Suggestie om iets anders met het oppervlak te doen is wel aardig.

GroenLinks de motie is nodig, complimenten aan de indienende partijen. Is het eens met de SP. Wel twijfel over behoud van de kwaliteit van de binnenstad, dus liever geen reclame. Geeft Noorderhaven als gebiedssuggestie.

VVD het is een sympathieke motie. Het zou goed zijn om eerste de witte vlekken te inventariseren en dan daarop te anticiperen.

ChristenUnie vindt het een goede motie. Onderzoek leegstaande panden als locatie. Een bedrijf als 2theloo kan werk uit handen nemen en exploiteert commercieel.

BewustZW dat het onderwerp nu pas serieus aan de orde komt is wat raar. Goed dat het oplossingsgericht is. Van belang is waar de dames terecht kunnen. Stel daarom hun vraag voorop. Waar willen zij locaties?

Burgerbelang het is een goede motie. Er zijn veel goede suggesties gehoord, tempo is van belang. Nu is alleen op Bronsbergen een openbaar toilet en die is nauwelijks open.

D66 is voor genderneutrale toiletten en heeft liever geen reclame op de toiletten, past niet in het historische centrum. Wellicht combineren met een bewaakte stalling, zoals in Apeldoorn.

College het beleid in de binnenstad is streng en staat nauwelijks reclame toe, College wilt het dan ook niet. Met reclame aan de buitenzijde van de toiletten is de gemeente niet bezig. Mooi dat wordt gesteld dat de dames moet worden gevraagd wat geschikte locaties zijn. Het toilet op de Bronsbergen gaat alleen boven de 22 graden open, verder zijn er toiletten op het NS-station, in de horeca, de HEMA en in het stadhuis. We zijn in gesprek met meer horeca-ondernemers om medewerking te verlenen en toiletten voor gasten van buiten open te stellen.

CDA is men bekend met de app Hoge Nood, deze geeft de dichtstbijzijnde openbaar toegankelijke toilet-locatie aan.

ChristenUnie er is in de Horeca wel een drempel voor gezinnen met kinderen. Dankt voor de app-tip.

College vindt de app-tip ook een goede suggestie. Benadrukt dat het stadhuis tijdens kantoortijden ook een toegankelijk toilet heeft. Gemeente Zutphen is in gesprek met de eigenaar van de nieuwe kiosk over openbaarheid toilet. De in de motie gestelde termijn gaan we niet halen. College signaleert brede steun voor de motie en het college neemt de motie daarom mee.

CDA Wat is wel een realistische datum?

College 1 maart 2018 (toezegging)

SP is dat voor een plan of voor een onderzoek?

College een plan dan klaar hebben wordt lastig, dus een onderzoek.

3. Voorzitter concludeert dat het onderwerp rijp is voor de raad en sluit om 20.55uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 20 november 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-11-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangehouden
De behandeling van de motie is aangehouden tot de volgende vergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend